شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان

گزارش ورکشاپ «آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان» ۹-۱۳ جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۹ می – ۲ جون ۲۰۱۶ بامیان – افغانستان افغانستان کشوری است که هنوز در معرض خطر و تهدیدهای جدی حملات تروریستی قرار دارد و از این رهگذر همواره قربانی می دهد. دولت ... بیشتر بخوانید »

شکنجه

شکنجه مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان عضو گروه کاری توفیف می باشد. این گروه متشکل از نهاد های حقوق بشری و حقوقی می باشد و جلسات متواتری را جهت نظارت از وضعیت توفیف گاه ها و مکلفیت های دولت افغانستان، دایر نموده و برای بهبود وضعیت توقیف شده گان و جلوگیری از شکنجه در محلات سلب آزادی، دادخواهی می نمایند. ... بیشتر بخوانید »

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان           ۴  جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۴  می ۲۰۱۶م. از آنجایی که شمار وکلای مدافع در افغانستان به خصوص کابل خیلی زیاد است، از اینرو انجمن مستقل وکلای مدافع از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا چندین ورکشاپ به طور متواتر برای وکلای مدافع دایر شود. ... بیشتر بخوانید »

گزارش نهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش نهمین  کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۹ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۸  می ۲۰۱۶م. قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس یگانه مرکز علمی – تحصیلی در افغانستان است که قوماندانی اکادمی پولیس، استف کالیج و سایر مراکز تعلیمی پولیس در چوکات همین اداره فعالیت می نمایند. پولیس ملی افغانستان در همین مراکز آموزش ... بیشتر بخوانید »

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۷  می ۲۰۱۶م. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یگانه نهادی است که در راستای مساعدت های حقوقی و حمایت و دفاع از حقوق متهمین در این کشور فعالیت دارد. نهاد مذکور که یک نهاد دولتی است ولی در روشنی قانون وکلای مدافع ... بیشتر بخوانید »

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان            ۱۳ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲  می ۲۰۱۶م. یکی از نهادهای که برای اثبات جرایم اخلاقی متوسل به معاینات بکارت می شود، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است. پولیس ملی که در چوکات این وزارت فعالیت دارد و وظایف اصلی آنها حفظ نظم و امن عامه ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk