پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

علوم عدلی

گزارش ویژه: بررسی شواهد علمی-عدلی در محاکم ابتدائیه کابل

اعلامیه مطبوعاتی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در رابطه به گزارش نظارت از روند محاکمات جزایی در محاکم ابتدائیه کابل روز  چهار شنبه مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۶ خورشیدی مطابق با ۹ آگست ۲۰۱۷ میلادی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، نظارت از روند محاکمات جزایی را برای مدت پنج ماه در محاکم ابتدائیه کابل انجام داد. هدف از این نظارت استفاده ... بیشتر بخوانید »

(Forensic Science)آموزش علوم عدلی

(Forensic Science)آموزش علوم عدلی  در ماه حوت ۱۳۹۳، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد همکاری های علمی را در قالب یک توافقنامه آغاز نمود. بر اساس این توافقنامه، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در داخل این نهاد علمی، دفتر کاری اش را منتقل نموده و در دانشکده حقوق به تدریس مضامین طب عدلی و پولیس علمی ... بیشتر بخوانید »