پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

بایگانی نویسنده: Admin

بررسی قبرهای دسته جمعی در پرتو علوم عدلی با نگاه ویژه به عدالت انقالی

رساله این رساله تحت نام “بررسی قبرهای دسته جمعی در پرتو علوم عدلی با نگاه ویژه به عدالت انقالی” توسط مؤسسۀ خدماتی علوم عدلی افغانستان با حمایت مالی بنیاد انسان شناسی گواتیمالا تهیه شده است. در این رساله نویسندگان آن در صدد این است که نقش علوم عدلی در بررسی، مستندسازی، و نبش قبرهای دسته جمعی را برای مستفید شوندگان آن تبیین نماید. این ... بیشتر بخوانید »

امضای تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و پوهنتون مریم

تفاهمنامه همکاری مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان (FSO) و پوهنتون مریم یک تفاهمنامه همکاری را به منظور تحقق اهداف ذیل به تاریخ ۲ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی امضاء کردند: اهداف:‌ ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و محصلان پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون.ایجاد میکانیزم مؤثر هماهنگی غرض تطبیق بهتر آموزش های علمی مسلکی.ترویج و بومی ساختن فرهنگ استفاده از دانش و روش ... بیشتر بخوانید »

اجرای صحنه تمثیلی جرم در پوهنتون کابل توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان

مطابق معیارهای علمی – عدلی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان بعنوان اولین و یگانه نهاد علمی – عدلی غیر دولتی در افغانستان همواره سعی دارد تا دانش و روش علوم عدلی را در روند محاکمات جزایی و بررسی نقض های حقوق بشر در کشور نهادینه سازد. به همین منظور تفاهمنامه های زیادی را با دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور ... بیشتر بخوانید »

امضای تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و پوهنتون کابل

تفاهمنامه همکاری مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان (FSO) و مرکز ملی آموزش های حقوقی پوهنتون کابل یک تفاهمنامه همکاری را به منظور تحقق اهداف ذیل به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی امضاء کردند: الف: ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و ستاژران مرکز. ب : ایجاد میکانیزم های مؤثر هماهنگی غرض تطبیق بهتر آموزش های علمی – مسلکی. ج: ترویج و بومی ... بیشتر بخوانید »

گزارش سمینار علمی – آموزشی

قابلیت ها و محدودیت های طب عدلی پنجشنبه – ۲۷ اگست ۲۰۲۰ مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان طبق تقاضای رئیس مرکز ملی آموزش های حقوقی دانشگاه کابل، یک سمینار علمی – آموزشی را تحت عنوان «قابلیت ها و محدودیت های طب عدلی» برگزار کرد. این سمینار به تاریخ ۲۷ اگست ۲۰۲۰ در سالون کنفرانس آن مرکز دایر شد و در ... بیشتر بخوانید »

اعلامیه مطبوعاتی

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در پیوند به تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه مبنی بر تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان روز دوشنبه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ دولت جمهوری اسلامی افغانستان براساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر در قبال احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر درکشور مکلف ... بیشتر بخوانید »