پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

تماس باما

آدرس دفتر: افغانستان – کابل – کارته ۳ – سرک دارالمان، موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد

شماره های تماس: ‌  ۰۷۹۵۶۳۸۵۴۵ –

آدرس ایمیل:  afso.afg@gmail.com