شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰

اجرای صحنه تمثیلی جرم در پوهنتون کابل توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان

مطابق معیارهای علمی – عدلی

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان بعنوان اولین و یگانه نهاد علمی – عدلی غیر دولتی در افغانستان همواره سعی دارد تا دانش و روش علوم عدلی را در روند محاکمات جزایی و بررسی نقض های حقوق بشر در کشور نهادینه سازد. به همین منظور تفاهمنامه های زیادی را با دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور به امضاء رسانده است تا این فرهنگ در مراکز علمی و تحصیلات عالی نهادینه شده و از آنجا به مراکز کشفی، عدلی و قضایی کشور تسری یابد.

به همین منظور، اولین صحنه تمثیلی جرم را در یکی از جمنازیوم های پوهنتون کابل برای ستاژران مرکز ملی آموزش های حقوقی پوهنتون کابل برگزار کرد که در آن تقریباً ۱۰۰ نفر از استاژران و اساتید آن مرکز شرکت نموده بودند. این برنامه آموزشی و عملی توسط خود ستاژران با هدایت و راهنمایی استاد محمد اشرف بختیاری رئیس و استاد محمد زمان خوشنام مدیر برنامه های مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان به منصه اجرا گذاشته شد.

در این برنامه آموزشی و عملی، ستاژران با موضوعات ذیل آشنایی حاصل کردند:

 • نحوه انسداد صحنه جرم
 • نحوه بررسی وضعیت جسد
 • نحوه بررسی صحنه جرم
 • نحوه شناسایی و علامت گذاری شواهد و مدارک
 • نحوه عکاسی عدلی از صحنه و شواهد و مدارک
 • نحوه اسکیج برداری عدلی صحنه جرم و شواهد و مدارک
 • نحوه استفاده از جی پی اس عدلی و دریافت کوردنات محل
 • نحوه تهیه عکس های ستلایتی از طریق برنامه گوگل ایرت
 • نحوه جمع آوری، دسته بندی، بسته بندی و لاک مهر کردن شواهد و مدارک
 • نحوه انتقال شواهد و مدارک به آزمایشگاه و روش بازنمودن خریطه ها لاک و مهر شده
 • نحوه عکاسی عدلی از جسد با رعایت فاصله های دور، متوسط و نزدیک
 • نحوه تشخیص علت و زمان مرگ با استفاده از دانش آسیب شناسی عدلی
 • نحوه ردیابی مجرمین در فضای سایبر از طریق کمپیوتر عدلی
 • نحوه تحلیل بالستیکی با استفاده از بالستیک داخلی، میانی، خارجی و جرحوی
 • نحوه گزارش نویسی مطابق با معیارهای علمی – عدلی در جهان