چهارشنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۹

گزارش ششمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش ششمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲۷  اپریل ۲۰۱۶م. وزارت امور زنان یکی از نهادهای پالیسی ساز در افغانستان است که بیشتر در زمینه انکشاف و حمایت از حقوق زنان در کشور فعالیت دارد. این نهاد هرچند با انگیزه حمایت از زنان در افغانستان فعالیت دارد ولی به ... بیشتر بخوانید »

گزارش پنجمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش پنجمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۱ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲۰  اپریل ۲۰۱۶م. کمیسیون مستقل حقوق بشر، یگانه نهاد ملی حقوق بشر در افغانستان است که با هدف انکشاف، نظارت و حمایت از حقوق بشر در این کشور فعالیت دارد. یکی از نگرانی های جدی این کمیسیون معاینات بکارت در افغانستان است ... بیشتر بخوانید »

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۱۵ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۳ اپریل ۲۰۱۶م. وزارت صحت عامه افغانستان، ضمن آنکه یکی از نهادهای پالیسی ساز در امور صحی است، ریاست خدمات طب عدلی نیز در چوکات همین وزارت فعالیت دارد. لذا ضروری به نظر می رسید که با مقامات بلند پایه این وزارت ... بیشتر بخوانید »

ورکشاپ دوم و سوم با همکاری نهاد IDLO نقش معاینات بکارت در تعقیب عدلی جرایم اخلاقی

ورکشاپ دوم و سوم با همکاری نهاد IDLO نقش معاینات بکارت در تعقیب عدلی جرایم اخلاقی دومین کنفرانس سالانه سارنوالان منع خشونت از ۳۴ ولایت افغانستان در هوتل کابل سرینا دومین کنفرانس سالانه سارنوالان منع خشونت که با ابتکار نهاد IDLO  از تاریخ ۹ – ۱۱ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۲۸-۳۰ مارچ ۲۰۱۶ م. در کابل دایر شده بود، سارنوالان ... بیشتر بخوانید »

گزارش اولین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش اولین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان ۹ حوت ۱۳۹۴ مطابق با ۲۸ فیبروری ۲۰۱۶م. معاینات بکارت به عنوان یک دلیل علمی نزد ارگان های عدلی و قضایی افغانستان به رسمیت شناخته شده و براساس آن، زنان متهم به زنا، محکوم به جزا می شوند. این رویه و عملکرد سیستم عدلی و قضایی در افغانستان ... بیشتر بخوانید »

دستنامه آموزشی انسان شناسی عدلی

انسان شناسی عدلی به عنوان یک تقاضا و نیاز در سطح بین المللی همراه با متخصصانی که در سراسر جهان برای شرکت در تحقیقات انسان شناسی عدلی سیر می نمایند، به طور فزاینده مطرح می باشد.  این نوع برنامه آموزشی جهت آشنایی محصلان با اصول  انسان شناسی عدلی طراحی شده است که آنها را با دانش و مهارت های حرفه ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk