سه شنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۸

گزارش کورس علمی – تخصصی بامیان

گزارش کورس علمی – تخصصی « نحوۀ تشخیص هویت اجساد مجهول الهویه اسکلیتی و تحلیل علل و عوامل مرگ آن» ۱۰-۲۸ اسد ۱۳۹۵ مطابق با ۳۱ جولای – ۱۸ آگست ۲۰۱۶ بامیان – افغانستان در افغانستان قبرهای دسته جمعی زیادی وجود دارد. اما عدم آگاهی در رابطه به نحوۀ برخورد با قبرهای دسته جمعی، همواره موجب شده است که هرازگاهی ... بیشتر بخوانید »

آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان

گزارش ورکشاپ «آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان» ۹-۱۳ جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۹ می – ۲ جون ۲۰۱۶ بامیان – افغانستان افغانستان کشوری است که هنوز در معرض خطر و تهدیدهای جدی حملات تروریستی قرار دارد و از این رهگذر همواره قربانی می دهد. دولت ... بیشتر بخوانید »

شکنجه

شکنجه مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان عضو گروه کاری توفیف می باشد. این گروه متشکل از نهاد های حقوق بشری و حقوقی می باشد و جلسات متواتری را جهت نظارت از وضعیت توفیف گاه ها و مکلفیت های دولت افغانستان، دایر نموده و برای بهبود وضعیت توقیف شده گان و جلوگیری از شکنجه در محلات سلب آزادی، دادخواهی می نمایند. ... بیشتر بخوانید »

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان           ۴  جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۴  می ۲۰۱۶م. از آنجایی که شمار وکلای مدافع در افغانستان به خصوص کابل خیلی زیاد است، از اینرو انجمن مستقل وکلای مدافع از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا چندین ورکشاپ به طور متواتر برای وکلای مدافع دایر شود. ... بیشتر بخوانید »

گزارش نهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش نهمین  کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۹ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۸  می ۲۰۱۶م. قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس یگانه مرکز علمی – تحصیلی در افغانستان است که قوماندانی اکادمی پولیس، استف کالیج و سایر مراکز تعلیمی پولیس در چوکات همین اداره فعالیت می نمایند. پولیس ملی افغانستان در همین مراکز آموزش ... بیشتر بخوانید »

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۷  می ۲۰۱۶م. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یگانه نهادی است که در راستای مساعدت های حقوقی و حمایت و دفاع از حقوق متهمین در این کشور فعالیت دارد. نهاد مذکور که یک نهاد دولتی است ولی در روشنی قانون وکلای مدافع ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk