پنجشنبه , ۱۰ مهر ۱۳۹۹

سند موقف

سند موقف گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در رابطه به فقره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۲ کود جزای افغانستان در مورد تعیین سن اطفالفقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان در مورد معاینه بکارت جرم انگاری معاینه مقعدی با وارد نمودن یک انگشت یا یک تیوپ به داخل مقعد جهت سنجش نمودن حساسیت آن ... بیشتر بخوانید »

گروپ کاری حمایت از زنان و مُعاینات طِب عدلی مِعیاری

بامیان – اجلاس دوم به تاریخ ۲۳ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طِب عدلی مِعیاری با حضور نمایندگان ادارات مختلف در تالار کنفرانس دفتر ساحوی بامیان واقع ملاغلام- مرکز ولایت بامیان گِرد آمدند. اعضا از چالشها و مشکلاتی که در قسمت نظریات اهل خِبرَه در بامیان در قضایای جزایی و خُشونت علیهِ زن وجود ... بیشتر بخوانید »

گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بدخشان – اجلاس دوم الیوم ۲ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی بخش حمایت وانکشاف ازحقوق زنان دفتر ولایتی بدخشان جلسه یی را به منظور هماهنگی جهت دادخواهی برای زنان در معاینات غیر معیاری میان اعضا گروپ دادخواهی حمایت از زنان در معاینات طب عدلی معیاری در سالون جلسات دفتر ولایتی حقوق بشر تدویر نمود که در این جلسه محمد اشرف بختیاری ... بیشتر بخوانید »

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بلخ – اجلاس دوم به تاریخ ۱۶ میزان سال ۱۳۹۸ شمسی، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به هدایت دفتر مرکزی این کمیسیون جلسه دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را با اشتراک ۱۵ تن اعضای این گروپ برگزار نمود. رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ حقوق بشر دادخواهی شود، به ۲ ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت قندهار به روز پنجشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۸ شمسی ۱۸ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت قندهار گِرد آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. پوهنیار داکتر محمد نادر وردک در ارتباط به مهارت ها و توانایی های طب عدلی توضیحات لازمه رائه نمود ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بامیان به روز دو شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ شمسی ۲۹ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در ریاست اموز زنان ولایت بامیان گِرد آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. پوهنیار داکتر محمد نادر وردک هماهنگ کننده مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و تِرینر طب عدلی راجع به بی اساس بودن معاینۀ دوشیزگی ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk