پنجشنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بلخ به روز سه شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۸ شمسی ۱۶ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ نشستی دایر کردند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ کاری ولایت بلخ ایجاد گردید. داکتر منصور ضیایی نمایندۀ دفتر سازمان صحی جهان بیان داشت که ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت هرات به روز چهارشنبه ۱۵ حوت سال ۱۳۹۷ شمسی ۲۰ نفر از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع ولایت هرات، گِرد آمدند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری ولایت هرات ایجاد گردید. داکتر سیلاب ایوبی، سرپرست سازمان صحی جهان ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت زنان و معاینات طب عدلی- معیاری با ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

دلو ۱۳۹۸ دفتر کاری رئیس انکشاف برنامه های علمی موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری در پیوند به معاینات کلاسیک طب عدلی و همچنان ضرورت آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی، جلسه یی را با مقام محترم ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار نمود. این جلسه ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری با ریاست امور محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان

دلو ۱۳۹۸ دفتر کاری رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی- معیاری در پیوند به آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی  جلسه یی را با پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی مقام محترم ریاست امور محصلان پوهنتون ... بیشتر بخوانید »

گزارش محفل بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زن در وزارت صحت عامه

قوس ۱۳۹۸ ریاست جندر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زن، کمپاین ۱۶ شانزده روزه محو خشونت علیه زن را در کشور راه اندازی کرد. سرانجام به تاریخ ۱۲ قوس ۱۳۹۸ یک محفل گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زن را در سالون کنفرانس وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار کرد. ... بیشتر بخوانید »

جلسه مشورتی شبکه ها، گروپ ها و نهادهای مدنی در پیوند به منع معاینه بکارت

اکتوبر ۲۰۱۹ شبکله ALAN که از وکلای مدافع و مساعدین حقوقی تشکیل شده و توسط دفتر آیدلو رهبری می شود، در پیوند به تصمیم اخیر کمیته تقنین وزارت عدلیه واکنش نشان داده و یک جلسه مشورتی را با سایر گروه های کاری و نهادهای مدنی برگزار کرد. این جلسه که به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۹ در هوتل سیدار هوس واقع ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk