سه شنبه , ۴ آذر ۱۳۹۹

گزارش محفل بازگشایی دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان

دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی، روز چهار شنبه مورخ ۱۷ حوت ۱۳۹۰ با حضور مقامات دولتی، مسئولین نهادهای مدنی و حقوق بشری، نمایندگان سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی ، خبر نگاران، داکتران طب عدلی و اساتید اکادمی پولیس، رسماً افتتاح گردید. این مؤسسه که با هدف: آگاهی دهی عامه، شناسایی، ثبت و حافظت از گورهای دسته جمعی و ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk