شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰

ضرورت شناسایی، ‌ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی و اهمیت برخورد علمی با آنها

کارگاه آموزرشی یک روزه در مورد ” حقیقت یابی و نقش علوم عدلی” بتاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۱ در سالون کنفرانس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع شهر مزار شریف ولایت بلخ تدویر یافت. در این کارگاه، تعداد ۳۰ تن از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای مدنی و اجتماعی شرکت ورزیده بودند. این کارگاه آموزشی که توسط مؤسسه خدماتی ... بیشتر بخوانید »

گزارش محفل بازگشایی دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان

دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی، روز چهار شنبه مورخ ۱۷ حوت ۱۳۹۰ با حضور مقامات دولتی، مسئولین نهادهای مدنی و حقوق بشری، نمایندگان سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی ، خبر نگاران، داکتران طب عدلی و اساتید اکادمی پولیس، رسماً افتتاح گردید. این مؤسسه که با هدف: آگاهی دهی عامه، شناسایی، ثبت و حافظت از گورهای دسته جمعی و ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk