پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

(Forensic Science)آموزش علوم عدلی

(Forensic Science)آموزش علوم عدلی 

در ماه حوت ۱۳۹۳، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد همکاری های علمی را در قالب یک توافقنامه آغاز نمود. بر اساس این توافقنامه، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در داخل این نهاد علمی، دفتر کاری اش را منتقل نموده و در دانشکده حقوق به تدریس مضامین طب عدلی و پولیس علمی پرداخت. این نهاد به همکاری مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، نصاب درسی معیاری و بروز شده را در عرصه علوم عدلی آماده و جهت تأیید آن برای تدریس در سایر دانشگاه ها برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارسال خواهد کرد.

در ماه سنبله ۱۳۹۴، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، یک کلینیک علمی – حقوقی (Forensic Clinic) را برای ۱۶ هفته تحت عنوان «نقش علوم عدلی و تکنالوجیهای مدرن در فرآیند تحقیقات جنایی» در مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد راه اندازی نمود. این کلینیک توسط محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و سایر اعضای این نهاد برای ۳۲ ساعت تدریس گردید. هدف آن، آشنایی محصلان با علوم عدلی و نقش آن در فرآیند محاکمات عادلانه بود. پس از ختم این دوره آموزشی و ارزیابی آن توسط اساتید و مقامات مسئول در مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، مفید و مؤثر تلقی شد. از آن پس، کلینیک علمی – حقوقی به عنوان دو کریدیت در نظر گرفته شده و رسماَ وارد نصاب درسی این نهاد علمی گردید. در حال حاضر، محصلان دانشکده حقوق مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، در سمستر هشتم مکلف هستند که کلینیک علمی – حقوقی را به عنوان دو کریدیت سپری نمایند.

مواد درسی را می توانید از اینجا بدست آورید.

GFC Training Manual 1

علاقه مندان چنین برنامه های درسی می توانند به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند:

ashrafbakhteyari@gmail.com

afso.af@gmail.com

zabimazoori@gmail.com

محمد اشرف بختیاری رئیس این نهاد، کتاب دارای ۱۶۰۰ صفحه را در مورد شاخه های متعدد علوم عدلی به زبان دری تهیه و ترتیب نموده است. هدف این کتاب آموزشی کمک به سیستم عدلی و قضایی، اساتید و مؤسسات تحصیلات عالی می باشد. محصلان دانشگاه ها، پولیس، سارنوالان، قضات، وکلای مدافع، کارمندان ریاست خدمات طب عدلی و کریمنالتخنیک می توانند از این کتاب منحیث یک منبع خوبی استفاده نمایند. کتاب یاد شده فعلاً در حال چاپ می باشد.

AFGKBL20161107 1

AFGKBL20161107 2

AFGKBL20161107 3

AFGKBL20161107 4

AFGKBL20161107 5