شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

معاینات بکارت

گزارش نهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش نهمین  کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۹ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۸  می ۲۰۱۶م. قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس یگانه مرکز علمی – تحصیلی در افغانستان است که قوماندانی اکادمی پولیس، استف کالیج و سایر مراکز تعلیمی پولیس در چوکات همین اداره فعالیت می نمایند. پولیس ملی افغانستان در همین مراکز آموزش ... بیشتر بخوانید »

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۷  می ۲۰۱۶م. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یگانه نهادی است که در راستای مساعدت های حقوقی و حمایت و دفاع از حقوق متهمین در این کشور فعالیت دارد. نهاد مذکور که یک نهاد دولتی است ولی در روشنی قانون وکلای مدافع ... بیشتر بخوانید »

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان            ۱۳ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲  می ۲۰۱۶م. یکی از نهادهای که برای اثبات جرایم اخلاقی متوسل به معاینات بکارت می شود، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است. پولیس ملی که در چوکات این وزارت فعالیت دارد و وظایف اصلی آنها حفظ نظم و امن عامه ... بیشتر بخوانید »

گزارش ششمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش ششمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲۷  اپریل ۲۰۱۶م. وزارت امور زنان یکی از نهادهای پالیسی ساز در افغانستان است که بیشتر در زمینه انکشاف و حمایت از حقوق زنان در کشور فعالیت دارد. این نهاد هرچند با انگیزه حمایت از زنان در افغانستان فعالیت دارد ولی به ... بیشتر بخوانید »

گزارش پنجمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش پنجمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۱ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲۰  اپریل ۲۰۱۶م. کمیسیون مستقل حقوق بشر، یگانه نهاد ملی حقوق بشر در افغانستان است که با هدف انکشاف، نظارت و حمایت از حقوق بشر در این کشور فعالیت دارد. یکی از نگرانی های جدی این کمیسیون معاینات بکارت در افغانستان است ... بیشتر بخوانید »

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۱۵ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۳ اپریل ۲۰۱۶م. وزارت صحت عامه افغانستان، ضمن آنکه یکی از نهادهای پالیسی ساز در امور صحی است، ریاست خدمات طب عدلی نیز در چوکات همین وزارت فعالیت دارد. لذا ضروری به نظر می رسید که با مقامات بلند پایه این وزارت ... بیشتر بخوانید »