شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

معاینات بکارت

گزارش برنامه آموزشی در مورد منع معاینه بکارت و توسعه گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در ولایت بدخشان

می ۲۰۱۹ از آنجایی که قرار شد مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری مالی سازمان صحی جهان و همکاری تخنیکی ریاست امور زنان ولایت بدخشان و سایر اعضای گروپ کاری، گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را در پیوند به منع معاینه بکارت در سطح ولایات توسعه بدهد، در ماه می ۲۰۱۹ یکی از نمایندگی ... بیشتر بخوانید »

گزارش برنامه آموزشی در مورد منع معاینه بکارت و توسعه گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در ولایت بلخ

اپریل ۲۰۱۹ از آنجایی که قرار شد مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری مالی سازمان صحی جهان و همکاری تخنیکی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر اعضای گروپ کاری، گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را در پیوند به منع معاینه بکارت در سطح ولایات توسعه بدهد، در ماه اپریل ۲۰۱۹ یکی از نمایندگی ... بیشتر بخوانید »

گزارش برنامه آموزشی در مورد منع معاینه بکارت و توسعه گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در ولایت هرات

از تاریخ ۴ تا ۷ مارچ ۲۰۱۹ معاینه بکارت به عنوان یکی از پدیده های پنهان خشونت علیه زنان، سالهاست که در افغانستان جریان دارد. این معاینه زمانی به امر پولیس، سارنوالان و قضات انجام می شود که یک دختر خانم متهم به زنا گردد و یا ادعای تجاوز جنسی نماید. این معاینه که ریشه در باورهای فرهنگی جامعه افغانستان ... بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی برای وکلای مدافع در شهر هرات

تدویر کارگاه آموزشی یک روزه برای وکلای مدافع هرات ۱۰ حوت ۱۳۹۵ مطابق با ۱ مارچ ۲۰۱۷ م. مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری نهاد آیدلو، یک کارگاه آموزشی یک روزه را تحت عنوان «معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» در ولایت هرات دایر نمود. این کارگاه آموزشی که در روز چهار شنبه ... بیشتر بخوانید »

معاینات غشای بکارت: اساس واقعی،علمی و یا طبی ندارد

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، نگرانی عمیق خویش را جهت استفاده از معاینات غشای (پرده) بکارت برای تعقیب عدلی زنان در جرایم به اصطلاح اخلاقی در افغانستان ابراز می دارد. این معاینات تبعیض آمیز و تحقیر کننده نه تنها اساس علمی و طبی ندارد و از زمانیکه با اجبار و اکرا صورت می گیرد، شکنجه نیز می تواند تلقی شود. ... بیشتر بخوانید »

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان           ۴  جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۴  می ۲۰۱۶م. از آنجایی که شمار وکلای مدافع در افغانستان به خصوص کابل خیلی زیاد است، از اینرو انجمن مستقل وکلای مدافع از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا چندین ورکشاپ به طور متواتر برای وکلای مدافع دایر شود. ... بیشتر بخوانید »