شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰

معاینات بکارت

اعلامیه مطبوعاتی

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در پیوند به تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه مبنی بر تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان روز دوشنبه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ دولت جمهوری اسلامی افغانستان براساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر در قبال احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر درکشور مکلف ... بیشتر بخوانید »

کنفرانس مطبوعاتی

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری کنفرانس مطبوعاتی را در پیوند به تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه مبنی بر تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان به روز دوشنبه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ در حضور رسانه ها در تالار مجتمع جامعه مدنی افغانستان برگزار ... بیشتر بخوانید »

سند موقف

سند موقف گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در رابطه به فقره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۲ کود جزای افغانستان در مورد تعیین سن اطفالفقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان در مورد معاینه بکارت جرم انگاری معاینه مقعدی با وارد نمودن یک انگشت یا یک تیوپ به داخل مقعد جهت سنجش نمودن حساسیت آن ... بیشتر بخوانید »

گروپ کاری حمایت از زنان و مُعاینات طِب عدلی مِعیاری

بامیان – اجلاس دوم به تاریخ ۲۳ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طِب عدلی مِعیاری با حضور نمایندگان ادارات مختلف در تالار کنفرانس دفتر ساحوی بامیان واقع ملاغلام- مرکز ولایت بامیان گِرد آمدند. اعضا از چالشها و مشکلاتی که در قسمت نظریات اهل خِبرَه در بامیان در قضایای جزایی و خُشونت علیهِ زن وجود ... بیشتر بخوانید »

گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بدخشان – اجلاس دوم الیوم ۲ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی بخش حمایت وانکشاف ازحقوق زنان دفتر ولایتی بدخشان جلسه یی را به منظور هماهنگی جهت دادخواهی برای زنان در معاینات غیر معیاری میان اعضا گروپ دادخواهی حمایت از زنان در معاینات طب عدلی معیاری در سالون جلسات دفتر ولایتی حقوق بشر تدویر نمود که در این جلسه محمد اشرف بختیاری ... بیشتر بخوانید »

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بلخ – اجلاس دوم به تاریخ ۱۶ میزان سال ۱۳۹۸ شمسی، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به هدایت دفتر مرکزی این کمیسیون جلسه دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را با اشتراک ۱۵ تن اعضای این گروپ برگزار نمود. رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ حقوق بشر دادخواهی شود، به ۲ ... بیشتر بخوانید »