سه شنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۸

معاینات بکارت

کارگاه آموزشی برای وکلای مدافع در شهر هرات

تدویر کارگاه آموزشی یک روزه برای وکلای مدافع هرات ۱۰ حوت ۱۳۹۵ مطابق با ۱ مارچ ۲۰۱۷ م. مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری نهاد آیدلو، یک کارگاه آموزشی یک روزه را تحت عنوان «معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» در ولایت هرات دایر نمود. این کارگاه آموزشی که در روز چهار شنبه ... بیشتر بخوانید »

معاینات غشای بکارت: اساس واقعی،علمی و یا طبی ندارد

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، نگرانی عمیق خویش را جهت استفاده از معاینات غشای (پرده) بکارت برای تعقیب عدلی زنان در جرایم به اصطلاح اخلاقی در افغانستان ابراز می دارد. این معاینات تبعیض آمیز و تحقیر کننده نه تنها اساس علمی و طبی ندارد و از زمانیکه با اجبار و اکرا صورت می گیرد، شکنجه نیز می تواند تلقی شود. ... بیشتر بخوانید »

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان           ۴  جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۴  می ۲۰۱۶م. از آنجایی که شمار وکلای مدافع در افغانستان به خصوص کابل خیلی زیاد است، از اینرو انجمن مستقل وکلای مدافع از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا چندین ورکشاپ به طور متواتر برای وکلای مدافع دایر شود. ... بیشتر بخوانید »

گزارش نهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش نهمین  کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۹ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۸  می ۲۰۱۶م. قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس یگانه مرکز علمی – تحصیلی در افغانستان است که قوماندانی اکادمی پولیس، استف کالیج و سایر مراکز تعلیمی پولیس در چوکات همین اداره فعالیت می نمایند. پولیس ملی افغانستان در همین مراکز آموزش ... بیشتر بخوانید »

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هشتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان     ۲۸ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۷  می ۲۰۱۶م. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یگانه نهادی است که در راستای مساعدت های حقوقی و حمایت و دفاع از حقوق متهمین در این کشور فعالیت دارد. نهاد مذکور که یک نهاد دولتی است ولی در روشنی قانون وکلای مدافع ... بیشتر بخوانید »

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان            ۱۳ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲  می ۲۰۱۶م. یکی از نهادهای که برای اثبات جرایم اخلاقی متوسل به معاینات بکارت می شود، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است. پولیس ملی که در چوکات این وزارت فعالیت دارد و وظایف اصلی آنها حفظ نظم و امن عامه ... بیشتر بخوانید »