شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰

شکنجه

آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان

گزارش ورکشاپ «آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان» ۹-۱۳ جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۹ می – ۲ جون ۲۰۱۶ بامیان – افغانستان افغانستان کشوری است که هنوز در معرض خطر و تهدیدهای جدی حملات تروریستی قرار دارد و از این رهگذر همواره قربانی می دهد. دولت ... بیشتر بخوانید »

شکنجه

شکنجه مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان عضو گروه کاری توفیف می باشد. این گروه متشکل از نهاد های حقوق بشری و حقوقی می باشد و جلسات متواتری را جهت نظارت از وضعیت توفیف گاه ها و مکلفیت های دولت افغانستان، دایر نموده و برای بهبود وضعیت توقیف شده گان و جلوگیری از شکنجه در محلات سلب آزادی، دادخواهی می نمایند. ... بیشتر بخوانید »