شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش چهارمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

    ۱۵ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۳ اپریل ۲۰۱۶م.

وزارت صحت عامه افغانستان، ضمن آنکه یکی از نهادهای پالیسی ساز در امور صحی است، ریاست خدمات طب عدلی نیز در چوکات همین وزارت فعالیت دارد. لذا ضروری به نظر می رسید که با مقامات بلند پایه این وزارت نیز در رابطه به معاینات بکارت بحث و گفتگو صورت گیرد. از اینرو، موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، چهارمین ورکشاپ آموزشی را در رابطه به «معاینات بکارت و پیامدهای ناشی از آن» در این وزارت دایر نمود. این ورکشاپ که به تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۳ اپریل ۲۰۱۶ م. در سالون کنفرانس وزارت صحت عامه افغانستان دایر شد، در آن تعداد ۳۲ نفر اشتراک ورزیده بودند. درین ورکشاپ ضمن آنکه برخی قابله ها از برخی شفاخانه های کابل حضور داشتند، رئسای بخش ها و یک نفر از مشاورین آن وزارت نیز شرکت نموده بودند.

این ورکشاپ با تلاوت قرآنکریم توسط یک نفر از کارمندان وزارت صحت عامه آغاز شد. سپس داکتر داود عظیمی رئیس پلان و پالیسی و مشاور قراردادهای وزارت صحت عامه جلسه را رسماً آغاز کرد. وی تصریح نمود که: « طبق ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان، آزادی حق طبیعی انسان است و هیچ کسی حق ندارد که آزادی انسان ها را محدود نماید و قانون اساسی از آزادی و کرامت انسانی حمایت می کند.»

وی در ادامه افزود: «معاینات بکارت آزادی و کرامت زنان را به شدت تهدید می کند و سبب می شود که زنان مورد خشونت و شکنجه قرار گیرند. در حالیکه ماده ۲۹ قانون اساسی تعذیب انسان را ممنوع قرار داده است». آقای عظیمی تأکید نمود که وزارت صحت عامه به عنوان یک نهاد پالیسی ساز از هرگونه اقدامی که سبب محو خشونت و شکنجه نسبت به زنان شود،  حمایت می کند.

به تعقیب آن، محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان به ایراد سخن پرداخته و ضمن آنکه از حمایت های معقول و شایسته وزارت صحت عامه قدردانی نمود، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان را نیز برای اشتراک کنندگان معرفی نمود. در ادامه پریزنتیشنی را که در رابطه به «معاینات بکارت: واقعیت ها و برداشتها» تهیه کرده بود از طریق سلایدها برای اشتراک کنندگان تشریح نمود. وی ابتدا به سئوالات و نگرانی هایی که در رابطه به معاینات بکارت وجود دارد، اشاره نمود و سپس باورهای فرهنگی را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و از واقعیت های علمی تفکیک نمود. در ضمن نتایج تحقیقات علمی را که در رابطه به معاینات بکارت صورت گرفته برای اشتراک کنندگان توضیح داد و در نتیجه تصریح نمود که متوسل شدن به معایناتی که اساس علمی و طبی نداشته باشد چگونه می توان به آن اعتماد کرد و براساس این معاینات جرم ویا بی گناهی یک نفر را ثابت کرده و حکم صادر نمود؟ این معاینات به لحاظ علمی نه تنها که حقیقت را نمی تواند روشن کند بلکه دستگاه قضایی را نیز به بیراهه می کشاند. ضمن آنکه از نظر حقوقی این معاینه یک نوع خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز علیه زنان محسوب می شود و در بسیاری اسناد بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده ممنوع اعلام شده است. در عین حال از لحاظ فزیکی و روانی نیز صدمات جبران ناپذیری را بر زنان وارد می سازد.

در حالیکه چنین معاینات از نظر شریعت اسلام نیز جایز نبوده و ممنوع می باشد. چرا که دین اسلام هیچگونه ضرری را نمی پذیرد که به یک انسان وارد شود. از آنجائی که در نتیجه این معاینات زنان به شدت صدمه می بینند و این صدمه به هیچ وجه از نظر اسلام قابل قبول نمی باشد و انسان ها را از ضرر رساندن به دیگران منع کرده است.

بختیاری در اخیر تأکید نمود که :

اولاً – معاینه پرده بکارت برای تثبیت «بکارت» زن هیچگونه ارزش کلینیکی و یا علمی ندارد.

دوماً – به کارگیری چنین معاینات در هر مورد جهت تعیین حالت جنسی یک زن، تخطی از معیارهای اساسی طبی و حقوقی است.

سوماً – متخصصین صحی که از آنها درخواست می شود تا معاینات پرده بکارت را به منظور تثبیت “بکارت” یک زن انجام دهند،  باید حاضر به انجام این کاری نشوند.»

در اخیر، ضمن ارایه پاسخ به سئوالات اشتراک کنندگان، مشاور وزارت صحت عامه به ایراد سخن پرداخته و مطالب مطرح شده در ورکشاپ را جمع بندی نمود. وی تصریح کرد: « از آنجایی که دین اسلام با علم سازگاری دارد و هیچگونه مخالفتی بین دین اسلام و علم وجود ندارد، لذا ما هم نتایج این تحقیقات را پذیرفته و از آن استقبال می کنیم.» در ادامه افزود: «زمانی که در این معاینه ۴۰ تا ۶۰ فیصد خطا وجود دارد، دیگر نمی توان به نتایج آن اعتماد کرد. پس در این مورد ما با موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان موافق بوده و در راستای ممنوعیت این معاینات از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهیم ورزید.»

 

برای دانلود گزارش بالای لنک ذیل کلیک نمایید.

Fourth Hymen Workshop Report