شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش نهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش نهمین  کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

    ۲۹ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۱۸  می ۲۰۱۶م.

قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس یگانه مرکز علمی – تحصیلی در افغانستان است که قوماندانی اکادمی پولیس، استف کالیج و سایر مراکز تعلیمی پولیس در چوکات همین اداره فعالیت می نمایند. پولیس ملی افغانستان در همین مراکز آموزش دیده و سپس به جزوتام های وزارت داخله استخدام می شوند. اساتیدی که در این مراکز علمی تدریس می کنند از دانش تخصصی و مسلکی برخوردار نیستند و در ضمن به مواد درسی و منابع علمی جدید دسترسی ندارند. با اینکه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری ایوپول یک انستیتیوت تحقیقات جنایی را در این محل ایجاد کرده است ولی رئیس آن از نبود اساتید مسلکی و مواد درسی شکایت دارد.

    تا جایی که همواره از موسسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا می کنند تا ضمن تشریک منول آموزشی، در بخش تدریس و آموزش نیز با این نهاد همکاری نماید. چرا که موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در نتیجه چهار سال تحقیق و پژوهش، یک کتاب سه جلدی را تحت عنوان «حقیقت یابی و نقش علوم عدلی» تهیه کرده که دارای ۱۶۰۰ صفحه است و از ۵۵۰ منبع معتبر علمی استفاده شده است. این کتاب اولین  و یگانه کتاب علمی است که در رابطه به فورینزیک ساینس در افغانستان نوشته شده است. به همین دلیل قوماندانی علومی تعلیم و تربیه پولیس و همچنان دانشگاه های افغانستان به شدت به این کتاب نیازمند هستند. تدریس این کتاب فقط توسط این نهاد ممکن است چرا که دیگران به دلیل عدم آگاهی های قبلی دراین مورد از تدریس آن عاجز هستند. به همین منظور، اصرار دارند که این مواد اولاً با آنها شریک ساخته شود و از سوی دیگر اساتید این مراکز توسط موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان باید آموزش ببینند تا اینکه به تدریس این کتاب اقدام نمایند.

   با توجه به کمبود مواد درسی و نبود اساتید متخصص و مسلکی در قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس، سبب شده است پولیس هایی که از این مراکز فارغ می شوند معمولاً از معلومات جدید علمی محروم شوند و نتوانند جرایم را با روش های جدید علمی کشف نمایند و تحقیقات مبتنی بر فورینزیک ساینس را انجام دهند. به همین دلیل برای دریافت معلومات از مظنون به شکنجه متوسل شده و همچنان برای تثبیت جرایم اخلاقی به جای استفاده از روش های علمی و بدیل های دیگر به معاینات بکارت روی می آورند.

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با درک این معضل برآن شد تا یک ورکشاپی را در رابطه به بررسی علمی معاینات بکارت برای اساتید قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس دایر نماید. این ورکشاپ که به تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ مطابق با ۱۸ می ۲۰۱۶ م. در سالون کنفرانس انستیتیوت تحیقات جنایی اکادمی پولیس دایر گردید، در آن تعداد ۱۹ نفر از  اساتید مراکز تعلیمی پولیس شرکت نمودند.

  درین ورکشاپ، ابتدا مل پاسوال عیسی محمد رئیس انستیتیوت تحقیقات جنایی به ایراد سخن پرداخته و ضمن اظهار قدردانی از موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان جهت تدویر این ورکشاپ، مجدانه از این نهاد درخواست نمود که در تشریک منول آموزشی و همکاری در بخش تدریس و آموزش اساتید و محصلان اکادمی پولیس همکاری نماید.

پس از آن، محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، خود و این نهاد را برای اشتراک کنندگان معرفی نمود و سپس از آنها خواست تا خود را معرفی کرده، وظایف و موقف کاری خود را تشریح نمایند. پس از معارفه اشتراک کنندگان، بختیاری برای ارزیابی اشتراک کنندگان چند سئوالی را در رابطه به معاینات اجباری بکارت مطرح کرد ولی اشتراک کنندگان از پاسخ دادن به آن امتناع ورزیدند و طوری وانمود ساختند که دراین مورد چیزی نمی دانند.

بختیاری ابتدا به تعریف بکارت، تشریح چگونگی و چرایی معاینات بکارت در افغانستان پرداخت و سپس در رابطه به باورهای فرهنگی و واقعیت های علمی اشاره کرده و به تفصیل هرکدام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در اخیر ضمن اشاره به نتایج تحقیقاتی علمی به پیامدهای فزیکی، روانی، حقوقی و اجتماعی معاینات اجباری بکارت نیز پرداخت. در عین حال، ابعاد حقوقی و فقهی معاینات اجباری بکارت را نیز برای اشتراک کنندگان تشریح نمود و تصریح نمود که :«معاینات بکارت به لحاظ شرعی حرام است و از نظر حقوقی نوعی خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز جنسی علیه زنان شمرده می شود.»

    در اخیر چند سئوالی از سوی اشتراک کنندگان مطرح شد و پس از ارایه پاسخ، قناعت آنها حاصل گردید. سرانجام استاد یحی محزون آمر دیپارتمنت جرم شناسی اکادمی پولیس به نمایندگی از اشتراک کنندگان از تشریک این موضوع و ارایه جذاب و جالب آن اظهار قدردانی کرده و مجدداً از محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود که منول های آموزشی را که در رابطه به فورینزیک ساینس تهیه کرده با اساتید اکادمی پولیس شریک ساخته و همکاری های علمی و تخنیکی خود را با این نهاد ادامه دهد.

۹th Hymen Workshop Report