شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش محفل بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زن در وزارت صحت عامه

قوس ۱۳۹۸

ریاست جندر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زن، کمپاین ۱۶ شانزده روزه محو خشونت علیه زن را در کشور راه اندازی کرد. سرانجام به تاریخ ۱۲ قوس ۱۳۹۸ یک محفل گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زن را در سالون کنفرانس وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار کرد. در محفل یاد شده، ده ها نفر اعم از زنان و مردان به نمایندگی از نهادهای ملی و بین المللی اشتراک ورزیده بودند. این محفل از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه یافت.

در این محفل، ضمن آنکه نمایندگان وزارت صحت عامه، وزارت امور زنان و مجلس نمایندگان کشور در مورد خشونت علیه زن در کشور و روز جهانی محو خشونت علیه زن صحبت کردند، محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نیز یکی از سخنرانان این محفل بود.

بختیاری ابتدا طبق یافته های تاریخ ویلدورانت، دوره های سه گانه خشونت علیه زن را بر شمرده و براساس تاریخ اسلام و احکام اسلامی جایگاه واقعی زنان را تبیین نمود. بختیاری گفت: همانگونه که در گذشته زنان به دلیل جهل و نادانی مردان مورد خشونت قرار می گرفتند، امروزه نیز به این دلیل در کشور مورد خشونت قرار می گیرند. یکی از مصادیق این خشونت، اجرای معاینات غیر علمی – معیاری است که بالای زنان این کشور انجام می شود. این معاینه با این باور که ممکن است برای زنان و دستگاه عدلی و قضایی کشور مفید باشد انجام می شود اما غافل از آینکه این معاینات از نظر جسمی و روانی برای زنان مضر و خطر آفرین است و در عین حال دستگاه عدلی و قضایی کشور را نیز به بیراهه سوق می دهد.  

بختیاری، معاینه دوشیزگی و مقعدی را جهت اثبات جرایم اخلاقی از مصادیق پنهان خشونت علیه زنان شمرده و آن را از نظر علمی بی اساس تلقی کرد و در عین حال تأکید نمود که این معاینه از نظر حقوقی نوعی تبعیض، خشونت، شکنجه و رفتار ظالمانه و غیر انسانی به حساب می آید. در ضمن، از نظر شرعی براساس آیه ۳۰ سوره نور و آیه ۲۳۳ سوره بقره در قرآن کریم جواز ندارد و حرام است.

لذا به همین منظور، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با حمایت مالی جامعه باز افغانستان و همکاری نهادهای ملی و بین المللی از جمله وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان گروپ دادخواهی را برای منع این معاینات ایجاد کرده و در راستای ظرفیت سازی مجریان قانون و آگاهی دهی فعالیت می نمایند.

در ضمن، مؤسسه خدماتی علوم عدلی تلاش نموده که مواد آموزشی زیادی را نظیر کتاب ها، بروشورها و کلیپ های آموزشی تهیه و در اختیار همگان قرار می دهد. همانگونه که این کتاب ها و بروشورها برای شما نیز توزیع شده است.

سرانجام این بحث از سوی اشتراک کنندگان مورد استقبال قرار گرفته و حتی خانم ناهید فرید نماینده مجلس نمایندگان در حاشیه این محفل حمایت خود را از این حرکت اعلان نموده و شماره تلیفون خود را با بختیاری شریک نمود تا اینکه بختیاری با وی هماهنگی کرده و طرح خود را برای منع این معاینه با وی شریک سازد. وی ابراز علاقه مندی نمود که وی نیز در درون پارلمان بتواند با سایر افراد همسو در منع این معاینات فعالیت هایی را انجام دهد.