پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش دهمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

          ۴  جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۴  می ۲۰۱۶م.

از آنجایی که شمار وکلای مدافع در افغانستان به خصوص کابل خیلی زیاد است، از اینرو انجمن مستقل وکلای مدافع از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا چندین ورکشاپ به طور متواتر برای وکلای مدافع دایر شود. با این وجود، در ورکشاپ شماره هشتم فقط وکلای مدافع مرد حضور یافته و در دهمین کارگاه آموزشی تعداد  ۱۰ نفر از وکلای مدافع زن اشتراک نمودند.

هرچند قرار شد که برای وکلای مدافع زن داکتر تمنا عاصی معاون آموزگار موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان صحبت نماید ولی به دلیل مریضی عاجلی که برای وی عاید شد، از اینرو  محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان این کارگاه آموزشی را رهبری کرده و در رابطه به معاینات بکارت صحبت نمود.

  این ورکشاپ که به تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ مطابق با ۲۴ می ۲۰۱۶ م. در سالون کنفرانس این نهاد دایر گردید، در آن تعداد ۱۰ نفر از وکلای مدافع زن شرکت نمودند.

    درین ورکشاپ، ابتدا روح الله قاری زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع به ایراد سخن پرداخته و ضمن تأکید بر ظرفیت سازی وکلای مدافع تصریح نمود: « هرگاه شما با قضایای چون شکنجه، جرایم اخلاقی ویا قتل های مشکوک و پیچیده مواجه شدید آن را با این نهاد در میان گذاشته و از نظریات کارشناسان این نهاد استفاده نمائید تا از مؤکلین خود بتوانید بهتر دفاع نمائید.»

 سپس محمد اشرف بختیاری رئیس و آموزگار مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، خود و این نهاد را برای اشتراک کنندگان معرفی کرده و سپس از آنها درخواست نمود که آنها نیز خود را معرفی کرده، وظایف و موقعیت کاری خود را تشریح نمایند. پس از معارفه اشتراک کنندگان، بختیاری برای ارزیابی اشتراک کنندگان چند سئوالی را در رابطه به معاینات اجباری بکارت مطرح کرد ولی اشتراک کنندگان از پاسخ دادن به آن خودداری کرده و اظهار نمودند که دراین مورد چیزی نمی داننند.

    بختیاری ضمن پاسخ دادن به سئوالات مطرح شده تأکید نمود که باید بین باورهای فرهنگی و واقعیت های علمی فرق قایل شد. زیرا خلط این دو حوزه همواره سبب شده است که مجریان قانون به بیراهه حرکت نمایند. وی درین مورد گفت: «به لحاظ باورهای فرهنگی، خونریزی دلیل باکره بودن دختر است و باکره بودن او نشاندهنده نجابت و پاکی وی شمرده می شود و برعکس عدم خونریزی دلیل بر نبود بکارت و نبود بکارت دلیلی بر آلوده و فاسد بودن زن است و به همین دلیل معاینات بکارت از نظر فرهنگی خیلی مهم و با ارزش است.» بختیاری در ادامه افزود: «این باور فرهنگی از نظر علمی هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. زیرا تحقیقات علمی نشان می دهد که حدود ۴۴ فیصد از خانم ها در اولین مقاربت جنسی اصلاً خونریزی نداشته اند و بقیه آنها که خونریزی داشته اند، خیلی کم و ناچیز بوده است. دلیل آن این است که غشای بکارت یک پرده نازک و دارای رگ های خونی محدود می باشد و به همین دلیل در اثر مقاربت جنسی اکثراً خونریزی ندارد و از طرف دیگر خونریزی نمی تواند دلیل بر تخریب بکارت باشد، چرا که علل و عوامل دیگری از قبیل دخول اجباری و عفونت نیز در خونریزی نقش دارند.»

    محمد اشرف بختیاری ضمن اشاره به تحقیقات مفصلی که در این مورد صورت گرفته است، فرضیه دوم فرهنگی مبنی بر اینکه بکارت دلیل بر پاکی و نجابت یک زن است را نیز رد نمود. درین مورد چنین استدلال کرد: «زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و قبل از آن هیچ گونه مقاربت جنسی نداشته بودند، تحقیقاتی که صورت گرفت نشان داد که دراین میان ۵۲ فیصد از این خانم ها هنوز بکارت سالم دارند. پس اگر باکره بودن دلیل بر نجابت و پاکی یک زن باشد پس بسیاری از خانم های که بارها مقاربت جنسی را تجربه می کنند ولی بکارت سالم دارند در نتیجه آنها پاک و مقدس هستند. لذا چنین باور نیز دور از واقعیت علمی است که اگر با باورهای فرهنگی خلط شود مجریان قانون را به بیراهه سوق داده و از عدالت دور می سازد. چرا که پرده های بکارت به لحاظ وضعیت و حالت نیز از یکدیگر متفاوت هستند و برخی آنها آلاستیکی و برخی آنها غیر آلاستیکی هستند. آنعده از پرده هایی که آلاستیکی هستند در اثر مقاربت جنسی اصلاً تخریب نمی شود و تا زمانی که یک زن وضع حمل نکرده نیز سلامتی خود را حفظ می نماید.»

 هرچند بختیاری به بعد فقهی و حقوقی معاینات بکارت نیز اشاره کرد ولی به دلیل جلوگیری از ضیاع وقت از تفصیل آن خود داری نمود. وی خاطر نشان ساخت که از نظر فقهی چنین معاینات حرام است. زیرا این معاینات نه تنها که حقیقت را ثابت نمی سازد بلکه یک نوع صدمات جبران ناپذیری را بر زنان تحمیل می نماید و اسلام با چنین اضرار و صدمات به شدت مخالف است و آن را حرام می شمارد. به لحاظ حقوقی اعم از معیارهای ملی و بین المللی چنین معاینات جایز نمی باشد و تا جایی رویه های موجود در محاکم بین الامریکایی و بین الاروپایی حقوق بشر این معاینات را نوعی از خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز جنسی علیه زنان  شمرده است.

سرانجام بختیاری، به پیامدهای معاینات اجباری بکارت اشاره کرده و به لحاظ فزیکی این نوع معاینات را برای زنان خطرناک قلمداد کرده و تصریح نمود که : «این معاینات به لحاظ فزیکی موجب تخریب و جراحت و عفونت غشای پرده بکارت شده و به لحاظ روانی احساس نا امیدی، حقارت، خود انزجاری، شرم و گناه را در بین این دسته از خانم ها افزایش می دهد و به لحاظ حقوقی سبب می شود که از حق حیات، حق کرامت انسانی، حق تحصیل و حق ازدواج محروم شوند و از نظر اجتماعی روابط وی با خانواده و جامعه قطع شده و ممکن است به سوی اعتیاد و فحشاء روی بیاورند.»

    در اخیر ، اشتراک کنندگان در رابطه به حساسیت موضوع در جامعه، بدیل های این معاینه و مطرح ساختن آن در جامعه پرسش های داشتند که پاسخ های قانع کننده ارایه شد. در عین حال، همه اشتراک کنندگان از طرح چنین بحثی استقبال کرده و خاطر نشان نمودند که همواره ما را با چنین موضوعات اپدیت کرده و در رابطه به حل بسیاری قضایا با ما همکاری نمائید. در ضمن تأکید کردند که این بحث ها باید به صورت دوره ای ادامه داشته باشد تا همه وکلای مدافع با چنین موضوعات علمی بیشتر آشنایی حاصل نمایند. چرا که ما با چنین موضوعات همواره روبرو هستیم ولی به دلیل عدم آگاهی از بعد علمی آن، در برابر استدلال سارنوالان و داکتران طب عدلی عاجز مانده و در نهایت از مؤکلین خود درست دفاع نتوانسته و جرم آنها ثابت شده و به جزاهای سنگین و شدیدی محکوم می شوند. از طرف دیگر تقاضا کردند که در سایر ورکشاپ هایی که از سوی این نهاد دایر می شود آنها را دعوت کرده تا با موضوعات جدید تری بیشتر آشنایی حاصل نمایند.

برای دانلود گزارش بالای لنک ذیل کلیک نمایید.

0th Hymen Workshop Report