شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری با ریاست امور محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان

دلو ۱۳۹۸

دفتر کاری رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی- معیاری در پیوند به آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی  جلسه یی را با پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی مقام محترم ریاست امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی  برگزار نمود. این جلسه به روز سه شنبه مورخ ۲۲ دلو ۱۳۹۸ از ساعت ۱:۰۰ تا ۲:۰۰ بعد از ظهر در دفتر کاری رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی تدویر یافت. در این جلسه، ۷ نفر به شمول ۴ نفر زن و ۳ نفر مرد به نمایندگی از گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری و ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان شرکت نموده بودند.  

این جلسه با ابراز خوش آمد گویی توسط آقای یوسفزی رسما آغاز شد. بعد از آن هریک از اشتراک کننده گان خود را معرفی نموده و سپس محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در مورد اهداف و مقاصد جلسه و همچنان در مورد گروپ کاری به اختصار صحبت نمودند.

در ادامه آقای بختیاری در مورد روش های کلاسیک معاینات طب عدلی نظیر معاینه تعیین سن، معاینه اسپرم در نبود دستگاه دی ان ای، معاینه مقعدی و معاینه پرده بکارت بصورت مفصل بحث نموده و خاطر نشان ساخت که در زمینه تعدیل مواد درسی طب عدلی در افغانستان کار نشده و دانشگاه های خصوصی و دولتی از مواد های آپدیت نشده طب عدلی در پوهنحی های حقوق، شرعیات و طب استفاده مینمایند.

آقای بختیاری علاوه نمود که موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با حمایت و همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی – معیاری، کتاب طب عدلی روی آپدیت کتاب طب عدلی جناب پوهاند دوکتور احسان الله عالمی کار می نماید. در اخیر از مقام محترم ریاست امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواست که در تطبیق این کوریکولم آپدیت شده با موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و گروپ دادخواهی همکاری نماید تا محصلین در پوهنتون های دولتی و خصوصی از کتاب آپدیت شده مستفید شوند.

آقای یوسفزی، ضمن قدردانی از زحمات موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و گروپ کاری در پیوند به  آپدیت کوریکولم طب عدلی، گفت: وی علاقه مند است تا داوطلبانه در این مورد همکاری نماید. به گفته وی، تطبیق مواد درسی آپدیت شده طب عدلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی نیاز است . کوریکولم آپدیت شده، پروسه هایی را طی خواهد نمود و سپس به مرحله جرا قرار خواهد گرفت. وی افزود که برای تطبیق کوریکولم طب عدلی در پوهنتون های خصوصی مشکلی ندارند زیرا پوهنتون های خصوصی کوریکولم درسی خود را براساس کوریکولم پوهنتون های دولتی می سازند، اما تطبیق آن در دانشگاه های دولتی نیاز است تا پروسه های لازم را تکمیل نماید.

طبق پروسه رسمی و اداری در ابتدا کتاب آماده شده طب عدلی باید با شورای علمی پوهنتون طبی کابل شریک ساخته شود که شورای مذکور بعد از تایید آن را به وزارت تحصیلات عالی ارسال می نماید، سپس وزارت تحصیلات عالی افغانستان هدایت خواهد داد تا آن کتاب در پوهنتون های دولتی تدریس شود. وی پیشنهاد نمود که قبل از طی کردن پروسه یاد شده، موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با مشوره عالمی صاحب یک پریزنتیشن از آپدیت مواد درسی طب عدلی را با کلیپ های ویدیویی و عکس تهیه نماید و در حضورداشت وزیر محترم تحصیلات عالی افغانستان، رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، استادان طب عدلی پوهنتون های دولتی و خصوصی و روسای نصاب درسی، ارائه نمایند. اهمیت ارائه پریزنتیشن در این است که تمام اشتراک کننده گان از اهمیت این موضوع و زحمات موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان آگاه می شوند و با این موسسه برای تطبیق آن همکاری خواهند نمود.

نتیجه جلسه

در پایان جلسه آقای یوسفزی به موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و گروپ کاری وعده داد که پیشنهادات شان را با وزیر صاحب شریک ساخته و تلاش خواهد کرد در آینده ی نزدیک همراه با افسو جلسه یی را با اشتراک وزیر صاحب تحصیلات عالی افغانستان، رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، روئسای شورای علمی پوهنتون طبی کابل، استادان طب عدلی پوهنتون های دولتی و خصوصی برگزار نماید. همچنان یادآوری کردند که ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی برای تطبیق  کوریکولم مواد درسی طب عدلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی همکاری می نماید تا محصلان از روش های جدید و مدرن آگاه و مستفید شوند. آقای یوسفزی در ختم جلسه وعده دادند که در این مورد از هیچ نوع همکاری و تلاش دریغ نخواهند کرد. در ضمن تأکید کرد که علاوه بر آموزش استادان طب عدلی در کابل، استادان طب عدلی سایر ولایات نظیر بلخ، هرات، قندهار وننگرهار نیز باید از این آموزش ها بهره مند شوند.