شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

کنفرانس مطبوعاتی

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری کنفرانس مطبوعاتی را در پیوند به تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه مبنی بر تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان به روز دوشنبه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ در حضور رسانه ها در تالار مجتمع جامعه مدنی افغانستان برگزار کرد.

این کنفرانس خبری حوالی ساعت ۱۰ قبل از ظهر با حضور اعضای گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری هریک محترم محمد اشرف بختیاری رئیس اجرایی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، محترمه جمیله افغانی رئیس مؤسسه حمایت از زنان، محترمه نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، خانم حمیرا رسول رئیس دفتر زنان برای عدالت، لطیف پدرام رئیس دفتر حقوق بشر، یلدا احمدی پروجکت منیجر مؤسسه حمایت آغاز گردید. برای پوشش و خبر رسانی این کنفراس هشت رسانه که شامل تلوزیون خورشید، تلوزیون شمشاد، تلوزیون آئینه، تلوزیون راه فردا، تلوزیوند ژوندون، رادیو آزادی، رادیو کلید و رادیو صدای امریکا حضور داشتند. اعلامیه توسط خانم راحل خوانده شد و به تعقیب آن خانم افغانی مطالبات این اعلامیه را بیان نمود.

دراین کنفرانس، گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری که بیشتر از ۲۰ نهاد ملی و بین المللی عضویت آن را دارد، تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان را قابل قبول ندانسته و تصمیم اخیر کمیته تقنین کابینه را نکوهش نمودند. اعضای گروپ دادخواهی بالای دو خواست ذیل تاکید کردند:

  • اولا معاینه پرده بکارت در قضیه زنا بدون قید و شرط ممنوع شود.
  • دوما معاینات نسایی فقط در تجاوز جنسی در کنار معاینات کامل فزیکی و روانی زن با قید رضایت و حکم محکمه انجام شود.

 آنها بیان داشتند که این معاینه باید در روشنی پروتوکول رسیدگی به خشونت های مبتنی برجنسیت و پروتوکول استانبول و سایر پروتوکول های علمی و طبی اجراء شود.