پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی (حقیقت یابی و مستند سازی در فرآیند تحقیقات جنایی)

workshop1کارگاه آموزرشی دو روزه تحت عنوان (حقیقت یابی و مستند سازی در فرآیند تحقیقات جنایی) در سالون کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد تدویر یافت. در این کارگاه آموزشی، تعداد ۴۰ نفر از ادارۀ لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اکادمی پولیس ملی افغانستان، ریاست طب عدلی، ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهادهای مدنی و دانشجویان دانشکده حقوق مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد اشتراک ورزیده بودند.

این کارگاه آموزشی که توسط داکتران حقوق بشر با همکاری مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد سازماندهی شده بود، به تاریخ ۱۵ و ۱۶ حمل ۱۳۹۴ تدویر یافت. هدف آن ارتقای ظرفیت اشتراک کنندگان در بارۀ ترتیب پلان تحقیق، شناسایی منابع معتبر و چگونگی اجرای مصاحبه با قربانیان، شاهدان عینی و مظنونین بود.

workshop2جلسۀ مذکور با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید رسماً آغاز شد. سپس محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ضمن تشریح اهداف و مقاصد این کارگاه آموزشی به معرفی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان پرداخته و فعالیتهای گذشته و برنامه های آیندۀ این نهاد را برای اشتراک کنندگان به تفصیل بیان نمود. ‌بختیاری گفت: «مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان یک نهاد مستقل، غیر انتقالی و غیر دولتی است که در سال ۲۰۱۰ ایجاد شده و در راستای ظرفیت سازی پولیس، حارنوالان، قضات، داکتران طب عدلی، وکلای مدافع، فعالان مدنی و بازماندگان قربانیان و همچنان شناسایی، ثبت و حفاظت از قبرهای دسته جمعی در کشور فعالیت دارد». وی افزود: « در سال جاری نهاد مذکور سعی دارد تا همکاری های علمی خویش را با کمکهای تخنیکی داکتران حقوق بشر و دانشگاه لینکن انگلستان با دانشگاههای افغانستان نیز آغاز نماید. اولین دانشگاهی که بستر فعالیت های علمی این نهاد را فراهم ساخته و امکانات و تسهیلات لازمی را برای تدویر چنین کارگاههای آموزشی تدارک دیده است، مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد است و ما از مسؤولین این نهاد علمی اظهار امتنان نموده و از هیچ نوع همکاری با این نهاد در آینده دریغ نخواهیم ورزید.»

workshop6پس از آن، اسدالله جاوید مسؤول ارتباطات مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد به نمایندگی از این نهاد علمی به ایراد سخن پرداخته و در بارۀ تفاهمنامۀ همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد و مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، داکتران حقوق بشر و دانشگاه لینکن انگلستان اشاره نموده و خاطرنشان ساخت که مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد از هرنوع فعالیت علمی استقبال نموده و با تمام امکاناتی که در اختیار دارد سعی خواهد کرد تا بستر مناسبی را برای اجرای چنین برنامه ها فراهم نماید.

بعد از ختم صحبت ها، معارفه ای بین آموزگاران و اشتراک کننندگان صورت گرفت. خانم ایرن گالیگر آموزگار داکتران حقوق بشر برای تعیین سطح آگاهی اشتراک کنندگان فرمه های ارزیابی را توزیع نموده و پس از ختم ارزیابی موضوعات مورد بحث طبق اجندای از قبل تهیه شده، ارائه گردید.

خانم گالیگر در جریان این کارگاه آموزشی دو روزه در بارۀ پلان تحقیق، مراحل تحقیق و منابع تحقیق مفصل بحث نموده و در عین حال برای فهم بیشتر اشتراک کنندگان از روش های متعدد آموزشی استفاده نمود. در اخیر، سئوالنامه هایی که از سوی آموزگاران داکتران حقوق بشر توزیع شده بود، اشتراک کننندگان آنرا خانه پری نمودند.

workshop5سرانجام، این کارگاه آموزشی دو روزه با تدویر یک محفل با شکوهی آنهم با حضور دهها نفر از دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی گوهر شاد به پایان رسید. در این محفل محمد اشرف بختیاری، استیفان اشمیت و شریف حضوری به ترتیب به نمایندگی از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، داکتران حقوق بشر و مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد صحبت نموده و تصدیقنامه های اشتراک کنندگان را نیز توزیع نمودند.