شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

ورکشاپ دوم و سوم با همکاری نهاد IDLO نقش معاینات بکارت در تعقیب عدلی جرایم اخلاقی

ورکشاپ دوم و سوم با همکاری نهاد IDLO

نقش معاینات بکارت در تعقیب عدلی جرایم اخلاقی

دومین کنفرانس سالانه سارنوالان منع خشونت از ۳۴ ولایت افغانستان در هوتل کابل سرینا

دومین کنفرانس سالانه سارنوالان منع خشونت که با ابتکار نهاد IDLO  از تاریخ ۹ – ۱۱ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۲۸-۳۰ مارچ ۲۰۱۶ م. در کابل دایر شده بود، سارنوالان سراسر کشور به شمول کابل در آن اشتراک ورزیده بودند. درین ورکشاپ بین مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و نهاد آیدلو طوری هماهنگی شده بود که در تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۲۸ مارچ ۲۰۱۶ م. پریزینتیشنی از سوی AFSO در رابطه به معاینات بکارت ارایه شود. درین مورد نهاد مذکور با لوی سارنوالی افغانستان در تماس شده و با اجازه لوی سارنوال افغانستان زمینه ارایه چنین معلوماتی را فراهم کردند. اما لوی سارنوال شرط گذاشته بود که برای زنان و مردان جلسه جداگانه ترتیب شود و برای سارنوالان مرد آموزگار مرد و برای سارنوالان زن، آموزگار زن باید آموزش دهد.

    براساس این پیش شرط، جلسه جداگانه ای برای مردان و زنان دایر شد. در سالونی که سارنوالان مرد حضور داشتند، محمد اشرف بختیاری، معاینات بکارت را از نظر علمی مورد بحث و بررسی قرار داد. بختیاری ابتدا به پاسخ برخی سئوالاتی پرداخت که از سوی سارنوالان مطرح شده بود. این سئوالات از اشرف رسولی که مشاور وزارت عدلیه افغانستان است، پرسیده شده بود.  یکی از سئوالات این بود که آیا به جای معاینات بکارت کدام بدیل دیگری وجود دارد یا خیر؟  سئوال دوم این بود که ممنوعیت این معاینات زمینه مصئونیت را برای زنان و مردان زناکار فراهم نمی سازد؟

در پاسخ به سئوال اول، بختیاری چنین گفت: «برای بررسی جرم زنا علوم و روش های زیادی وجود دارد که ما آن را در کتاب «حقیقت یابی و نقش علوم عدلی» به تفصیل بیان کرده ایم.»، در رابطه به سئوال دوم، وی تصریح نمود که «عدم این معاینه به این معنا نیست که جرم زنا مورد بررسی قرار نگیرد و فاعلین آن مصئونیت حاصل نمایند، اما وقتی این معاینه اساس علمی نداشته باشد چگونه می توان به نتایج این معاینه مطمئن بود و هدفی را که عبارت از دریافت حقیقت و برقراری عدالت است به آن دست یافت.»

بختیاری افزود: «به همین دلیل لازم است که این موضوع از نظر علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا بدانیم که این معاینه اولاً اساس علمی دارد یا خیر؟  سپس به بعد حقوقی آن بپردازیم و ببینم که نتایج این معاینات تا چه حد می تواند در کشف حقیقت به ما کمک نماید و از سوی دیگر اتکاء نمودن به نتایج این معاینات به عنوان قرینه قضایی می تواند ما را به عدالت برساند یا خیر؟»

محمد اشرف بختیاری، بعد از توضیح مفصل در باره بکارت، اندازه، شکل، حالت، ریخت شناسی و سایر مشخصات آن، تأکید نمود که: « باید بین باورهای فرهنگی و واقعیت های علمی فرق قایل شد. از نظر فرهنگی، خونریزی دلیل بکارت و بکارت دلیل عفت و پاکدامنی یک زن است و به همین منظور، معاینات بکارت از نظر فرهنگی کار خیلی خوب و پسندیده محسوب می شود.» ، وی افزود: «فرضیه های علمی، چنین باورها را رد کرده و تصریح می دارد که معاینات بکارت برای تثبیت زنا هیچگونه اساس علمی، طبی و واقعی ندارد. از اینکه چرا اساس علمی ندارد، به این دلیل است که تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می دهد که زنانی که یکبار مقاربت جنسی را تجربه کرده در اولین مقاربت جنسی فیصدی زیاد آنها اصلاً خونریزی نداشته اند، تعداد دیگری آنها که خونریزی داشته اند، خیلی کم بوده است. در ضمن، تحقیقاتی که در باره بکارت زنان بعد از مقاربت جنسی صورت گرفته نشان می دهد که فیصدی بالای آنها در اثر مقاربت جنسی بکارت خود را از دست نداده اند.».

بختیاری در ادامه تصریح نمود که معاینات بکارت برای اثبات زنا نه تنها که دستگاه عدلی و قضایی کشور را به حقیقت نمی رساند بلکه پیامدهای ناگوار فزیکی، روانی، حقوقی و اجتماعی را برای زنان به دنبال خواهد داشت. چنانچه در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده و ملزم به رعایت آن است، چنین معاینات ممنوع بوده و یک نوع رفتار غیرانسانی و تحقیر آمیز پنداشته می شود. ضمن آنکه این نوع معاینات از مصادیق خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز علیه زنان به حساب می آید.

بختیاری اضافه کرد: «ازنظر شرعی نیز چنین معاینات جایز نیست. چرا که در اسلام ضرر رساندن به هیچ کسی قابل توجیه نیست و نباید چنین معایناتی که موجب ضرر رساندن به زنان می شود، مورد استفاده قرار گیرد.»

در سالون دیگری که سارنوالان زن حضور داشتند، داکتر تمنا عاصی در رابطه به معاینات بکارت بحث نمود. وی نیز مطالبی را که از قبل در رابطه به معاینات بکارت تهیه نموده بود، برای اشتراک کنندگان ارائه کرد. هرچند اکثر سارنوالان زن با این دیدگاه که «معاینات بکارت اساسی علمی و طبی ندارد» موافق بودند ولی یکنفر از داکتران اناثیه طب عدلی که در ریاست خدمات طب عدلی افغانستان فعالیت دارد، با این دیدگاه مخالف بوده و استدلال می کرد که معاینات بکارت اساس علمی دارد و ما این معاینات را با روش علمی انجام می دهیم.

 

 

در نهایت، طرح این دو دیدگاه سبب شد که سارنوالان زن به یک نتیجه مطلوب دست نیابند ولی اظهار داشتند که :« ما مطابق احکام قانون کار می کنیم، ابتدا خوب است که متخصصین به یک نتیجه واحد برسند و سپس تعدیلی در قانون ایجاد شود، آنگاه ما نیز برای تثبیت عمل زنا به چنین معاینات متوسل نخواهیم شد.»

 

 

 

 

برای دانلود گزارش بالای لنک ذیل کلیک نمایید.

Second Workshop Report