پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

نبش مسلکی قبر دسته جمعی و تحلیل بقایای اسکلیتی انسان

اعلامیه مطبوعاتی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان
در رابطه به نبش مسلکی قبر دسته جمعی واقع دشت عیسی خان ولایت بامیان و تحلیل بقایای اسکلیتی انسان

روز چهار شنبه مورخ ۲۷ اسد ۱۳۹۵ خورشیدی مطابق با ۱۷ آگست ۲۰۱۶ میلادی

ولایت بامیان همانند سایر ولایات افغانستان، دارای قبرهای دسته جمعی زیادی است که در دوره های مختلف منازعه پدیده آمده است. یکی از این قبرها در دشت عیسی خان از مربوطات مرکز بامیان قرار داشت. قبر مذکور، هرچند از قبل تخریب شده و بسیاری از بقایای اسکلیتی انسان از این محل به جای دیگری منتقل گردیده است ولی هنوز آثار بقایای اسکلیتی انسان در محل مشاهده می شد و موجود بود.
مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان که با همکاری مؤسسه بین المللی داکتران حقوق بشر یک کورس علمی – تخصصی را در رابطه به «نحوۀ تشخیص هویت اجساد مجهول الهویه اسکلیتی و تحلیل علل و عوامل مرگ آن» در مرکز بامیان دایر کرده بود، به بررسی مجدد این قبر دسته جمعی نیز اقدام نمود. پس از بررسی  های علمی این محل، تعداد زیادی از بقایای اسکلیتی انسان همراه با لباسها، کفشها و سایر آثار مصنوعی دریافت گردید.
این بقایای اسکلیتی انسان همراه با آثار مصنوعی در محل به روش علمی شناسایی، جمع آوری و بسته بندی شده و جهت تحلیل و بررسی های علمی به آزمایشگاه منتقل شد. در پی تحلیل و بررسی های علمی نتایج ذیل حاصل گردید:
۱- تعداد حداقل ۷ نفر ثابت گردید که در این قبر مدفون بوده است.
۲- تمام بقایای اسکلیتی حاصله متعلق به مرد بود.
۳- این افراد در سنین بین ۱۶ الی ۷۰ سالگی قرار داشتند.
۴- یکتن آنان، جوان بوده که در سنین بین ۱۶ الی ۲۰ سال قرار داشت.
۵- یکتن دیگری آنها، بزرگسال بود که در سنین بین ۵۰ الی ۷۰ سال قرار داشت.
۶- آسیب های وارده بر بقایای اسکلیتی چند تن از این افراد ناشی از فیر مرمی می باشد.
۷- لباس های دریافتی نشاندهنده وقوع حادثه در فصل سرما می باشد.
۸- تاپه موجود در پوچک مرمی نشاندهندۀ وقوع حادثه بعد از سال ۱۳۵۶ می باشد.

حکومت افغانستان در رابطه به این قبر دسته جمعی باید اقدامات ذیل را روی دست گیرد:
۱. دولت افغانستان باید تحقیقات همه جانبه را در مورد وقوع و هویت اجساد مدفون در این قبر انجام دهد.
۲. محل دفن سایر بقایای اسکلیتی که قبلاً از این محل برداشته شده اند، باید شناسایی و حفاظت گردد.
۳. مقامات محلی ولایت بامیان بعد از دریافت بقایای اسکلیتی انسان آنها را در نقطه های مشخص موقتاً دفن نموده الی شناسایی خانواده ها و هویت قربانیان
۴. دولت افغانستان باید به قوه قضائیه کشور دستور دهد تا از تمام قبرهای دسته جمعی محافظت گردد.
۵. اعضای مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان توسط داکتران حقوق بشر در زمینه فورینزیک ساینس و نبش مسلکی قبرهای دسته جمعی آموزش دیده و در صورت لزوم، دولت افغانستان می تواند در این زمینه از تخصص این نهاد و متخصصین بین المللی استفاده نماید.
نوت: خلاصه گزارش از اقدامات علمی – عدلی این قبر دسته جمعی دشت عیسی خان امروز به نشر رسید و گزارش نهایی آن بعداً به مقام ولایت بامیان و سایر مسئولین عدلی و قضایی کشور محول خواهد شد.