پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

سمینار “علوم عدلی و نقش آن در تأمین عدالت و حقوق بشر”

pa1سمینار یک روزه، تحت عنوان ” علوم عدلی و نقش آن در تأمین عدالت و حقوق بشر “ توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی؛ برای قوماندانان و افسران قوای مسلح پولیس سراسر ولسوالیهای ولایات کشور؛ بتاریخ ۳۱ ثور ۱۳۹۱ در اکادمی پولیس ملی افغانستان واقع شهر کابل، تدویر گردید.

از آنجای که اداره پولیس یک بخشی از ارگانهای عدلی را تشکیل میدهد، نقش آنها در کشف جرایم و ایجاد نظم و امن عامه و تأمین عدالت و رعایت حقوق بشر دریک جامعه زمانی می تواند مؤثر واقع شود که از دانش علوم عدلی برخوردار شده و زمینه های کاربرد آنرا بصورت درست درک نمایند.

اما، وقوع منازعات طولانی در افغانستان، علی رغم پیامدهای ناگواری که در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی داشته است، اثرات منفی و مخرب آن در چوکات سیستم های عدلی و قضایی این کشور نیز متصور می باشد. سیستم های که نقش اساسی در تأمین عدالت و حقوق بشر در یک جامعه دارند. این چالشها نه تنها که در خود سیستم موجود است بلکه گردانندگان آن، نیز به معضلات و مشکلات جدی ناشی از فقدان امکانات و دانش مسلکی مواجه می باشند.

چرا که موجودیت جنگها و منازعات طولانی در افغانستان موجب گردید؛ تا اکثر مردم این کشور، تمام فرصت های علمی و زمینه های شغلی خویش را از دست داده و به نحوی از انحاء ، یا در ردیف گروه های مسلح قرار گیرند ویا به منظور تأمین ما یحتاج زندگی خانواده ها و حفظ جان شان، راهی کشورهای همسایه شده و همه توان و انرژی خویش را هدر دهند.

اکنون که دولت افغانستان با کمک و حمایت جامعه جهانی تشکیل و آغازی به فعالیت نموده است، اکثر کارگزاران آنرا کسانی تشکیل میدهند که بدلیل نبود فرصتهای علمی از نعمت این ارزش بی بهره شده و در حال حاضر جهت اجرا و پیشبرد وظایف رسمی شان به چالشهای جدی مدیریتی و عملیاتی روبرو هستند.

منسوبین قوای مسلح پولیس نیز از این امر مستثنا نمی باشند. آنها که نقش اساسی در ایجاد نظم و امن عامه به عهده دارند، بدلیل عدم برخورداری از مهارتها و دانش های مدرن روز، اکثر اوقات نه تنها که در تحقق این امر مهم نایل نمی گردند بلکه در بسیاری حالات، امکان بروز نقض عدالت و حقوق بشر متصور میگردد.

لذا، مؤسسه خدماتی علوم عدلی با درک عمیقی که از این نوع مشکلات و چالشها دارد، با کمک و همکاری مقامات عالی رتبه قوماندانی اکادمی پولیس ملی افغانستان، جهت تدویر یک سمینار یک روزه اقدام نمود. این سمینار تحت عنوان “علوم عدلی و نقش آن در تأمین عدالت و حقوق بشر” بتاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ در تالار عمومی استف کالیج قوماندانی اکادمی پولیس ملی افغانستان واقع شهر کابل دایر گردید. دراین سمینار ۱۸۰ نفر از قوماندانان و افسران عالی رتبه قوای مسلح پولیس اشتراک ورزیده بودند. این افراد شامل قوماندانان و افسران عالی رتبه سراسر ولسوالیهای ولایات کشور میشدند که در حال گذراندن دوره آموزش مسلکی در این اکادمی بودند.

pa2این سمینار در ساعت ۸:۳۰ صبح با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید که توسط یکتن از اشتراک کنندگان قرائت گردید، رسماً آغاز شد. پس از آن محمد اشرف ” بختیاری” رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی به ایراد سخنرانی پرداخته و عدالت را اساس هستی دانسته و پیامبران الهی را نیز مأمور تأمین آن در جامعه بشری قلمداد نموده؛ چنین تصریح کرد:

” نظمی که در بین تمام پدیده های هستی موجود است ناشی از عدالتی است که در سراسر گیتی حاکم است. چرا که اساس هستی مبتنی بر عدالت است و در صورت نبود عدالت، تصور موجودیت جهان هستی از همان ابتداء منتفی بود. اما بقا و دوامی که در نظام هستی مشاهده میشود، بدلیل موجودیت همین پدیده عدالت می باشد. از اینروست که عدالت به عنوان یک اصل از اصول دین در اسلام تعیین شده است. خداوند بزرگ ۱۲۴ هزار پیامبری را که در طول تاریخ حیات بشری مبعوثی به رسالت نموده است، هدف اساسی آنها تأمین عدالت و رعایت حقوق بشری افراد در سراسر گیتی بوده است. چرا که با شروع حیات اجتماعی حتی قبل از آن نیز در زمان فرزندان آدم (ع) ، اختلاف سلیقه ها و تفاوت خواستها بین ابناء بشر به وجود می آید. این اختلافها و تفاوتها سبب بروز تنش ها میان زیاده خواهان و حق طلبان شده و منجر به نقض عدالت و حقوق بشر میگردد.

علاوه بر پیامبران الهی، حتی دانشمندان بزرگ جهان غرب و اسلام از سقراط، ارسطو و افلاطون گرفته تا کانت و روسو و ابن سینا و فارابی و غیره کوشیدند؛ تا برای جلوگیری از بی عدالتیها و نقض های فاحش حقوق بشری طرح ها و تئوری های علمی کاربردی ارائه دهند. این طرحها و تئوریها موجب ایجاد حکومتها و تدوین قوانین گردید؛ تا علیرغم ایجاد نظم و امن عامه، وظایف وصلاحیتهای کارگزاران دولت و توده های مردم از طریق قانون تعیین و تبیین گردد.”

pa3آقای ” بختیاری” از اداره پولیس بعنوان یکی از ارکان اساسی ارگانهای عدلی یاد کرده و چنین خاطر نشان نمود:

منسوبین قوای مسلح پولیس به عنوان تمثیل کننده اراده دولت، اولین عناصری هستند که همواره با توده های مردم یک جامعه در تماس هستند. آنها کسانی هستند که با وظایف و صلاحیتهای که قانون به آنها تفویض نموده است، در راستای تأمین عدالت و حقوق بشر نقش ایفا می نمایند. اما زمانی پولیس ها می توانند وظایف وصلاحیتهای قانونی خویش را به وجه بهتری انجام دهند که با دانش های مسلکی و تخنیکها و مهارتهای پولیسی مجهز شوند.

با توجه به توسعه و پیشرفت روبه رشد علم و تکنولوژی در عصر حاضر، ابزارهای آن نیز دیجیتلی شده و به همان اندازه که سهولتهایی را به وجود آورده است، در صورت عدم استفاده درست، امکان بروز مشکلات و چالشهای جدی را نیز برای همه مردم و بخصوص منسوبین قوای مسلح پولیس متصور می سازد.

عکاسی از صحنه جرم و جمع آوری معلومات و شواهد اگر بصورت دقیق و علمی صورت نگیرد، نه تنها که پولیس وظیفه رسمی اش را درست به انجام نرسانده است بلکه خود نیز ممکن است مورد پیگرد و تعقیب عدلی قرار گیرد. چرا که ما در جامعه ای بسر می بریم که فساد اداری تمام بنیان های آنرا به لرزه در آورده است و اعتماد مدنی را سلب نموده و جو خفقان آن اذهان عموم را مغشوش ساخته است.

پروگرامهای نرم افزاری در کمپیوتر زمینه تقلب عکسها و جعل اسناد را تسریع بخشیده است و این امر سبب شده است که قضات محاکم با شواهد و مدارک جمع آوری شده توسط پولیس با دیدۀ ظنّ و شک نگریسته و آنرا مورد ارزیابی های دقیقتری قرار دهند. و در صورت دریافت موارد تقلبی و یا جعلی ممکن است خود پولیس در برابر قانون مسئول و پاسخگو پنداشته شده و مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.

بنابراین، ممکن است تصور شود که عکاسی یک امر ساده ای است که حتی یک کودک می تواند از عهده آن بیرون آید اما با نگاه علمی و تخنیکی به آن متوجه خواهیم شد که عکاسی تا چه اندازه مهم و خطر آفرین است. لذا ضروری می نماید که منسوبین قوای مسلح پولیس با تمامی علومی که در راستای تأمین عدالت و حقوق بشر استفاده میشود، آشنا شده و زمینه های کاربرد آنرا درک نمایند.

علوم و دانشهای بشری علی الرغم تقسیمات گوناگونی که دارند دریکی از تقسیم بندیهای آن می توان علوم را به علوم قضایی و عدلی تقسیم بندی نمود. به همان اندازه که دانش قضایی نزد مراجع قضایی یک کشور مهم تلقی میشود علوم عدلی نیز نزد مراجع عدلی از اهمیت فوق العاده زیادی برخورد می باشد. چرا که پولیس و سارنوال بعنوان مراجع عدلی دو چشم قضات را تشکیل میدهند و قضات تمام شواهد و مدارک ارجاع شده را بوسیله ای پولیس و سارنوال دیده و حکم صادر می نمایند. بناءً اجرائات علمی و غیر علمی پولیس و سارنوال در حکم محاکم و قضات در تأمین و نقض عدالت و حقوق بشر نقش ارزنده ای دارد. با این وجود، مسئولیت و رسالت مراجع عدلی به مراتب از مراجع قضایی خطیر تر و سنگینتر می باشد.

علوم عدلی در جهان امروز، ضمن اینکه در مراکز علمی و تحصیلات عالی تدریس میگردد از کار آیی فوق العاده ای در زمینه کشف علمی جرایم نیز برخوردار بوده و در بساری از کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. تعریفی که از این علوم بدست داده اند، تعاریفی گوناگونی است که از این میان می توان تعریفی را برگزید که جامع و مانع نسبت به دیگران باشد و آن این است: علوم عدلی ابزاریست که جهت تأمین عدالت و حقوق بشر به جستجوی حقیقت پرداخته و نوع خاصی از شواهد را بصورت تخنیکی جمع آوری، بررسی، آزمایش و تحلیل نموده و واقعیت را تثبیت می سازد.

تحقیقات علوم عدلی از صحنه جرم آغاز شده و شواهد و مدارک و آثار برجای مانده از قبیل؛ مو، نخ ها، لکه ها، گرد و غبار، آلات شیشه ای، نشان انگشت، خون، ترشحات خونی جمع آوری گردیده و مورد آزمایش قرار گرفته و تحلیل DNA ، مواد مخدر، دستخط، نشانه های برجای مانده از وسایل به کار رفته در جرایم نیز صورت میگیرد. و همچنین مسیر حرکت گلوله ها و علت و زمان مرگ را نیز با استفاده از علوم بالستیکی و انسان شناسی طب عدلی مشخص ساخته و حقایق را از باورها تفکیک می نمایند.

یکی از شاخه های علوم جنایی تجربی، علوم اثباتی ( جرم یابی) است. خود این علم به دوشاخه ای علوم محض و علوم انسانی تقسیم بندی شده است. علوم محض شامل: شیمی قانونی ( کیمیای عدلی)، پولیس علمی ( کشف علمی جرایم) ، طب عدلی، فزیک عدلی، انگشت نگاری می باشد که دراین میان طب عدلی بازهم به شاخه های دیگری چون :‌ انسان شناسی طب عدلی، باستانشناسی طب عدلی، پتالوژی طب عدلی، هنر طب عدلی (Forensic Art )، مرده سوزانی طب عدلی ( Forensic Cremation )، انجنیری طب عدلی، تحلیل DNA و … شاخه بندی شده است.

علوم انسانی در حوزه متدولوژی مورد استفاده قرار گرفته و آزمونهای روان شناسی عمومی و روان شناسی جنایی را به عهده دارد. با استفاده از این متدها به شناخت بهتر متهم و مجرم پرداخته و در تمام مراحل تعقیب، رسیدگی و محاکمه به کار برده می شود. لذا ، همه علوم فوق الذکر، به عنوان علوم عدلی به کمک دستگاه عدلی و قضایی یک جامعه شتافته و با شیوه های علمی حقیقت را تثبیت نموده و عدالت و حقوق بشر را در آن تحقق می بخشد.

هریکی از این علوم در زمینه های خاصی به کار برده میشوند که پرداختن به تمامی ابعاد و زوایای آن از تحمل و حوصله ای این سمینار خارج است. دراین سمینار فقط کاربردهای طب عدلی، انسان شناسی طب عدلی، باستان شناسی طب عدلی و پولیس علمی را به بحث گرفته و با مرور گذرا آنرا تبیین می نمایم.

طب عدلی (Forensic Medicine ) از کلمه یونانی ” Forem ” به معنی داد و عدل گرفته شده و یک بخش مستقلی از علم طب است که دانش طبی را در حل قضایای حقوقی و جنایی که منشأ طبی بیولوژیکی دارد، قرار می دهد. بنابراین طب عدلی عبارت از به کار بردن علم طب جهت تأمین عدالت و حقوق بشر می باشد.

معاینات خون، اسپرم، غشای بکارت، معاینات اشیاء، نشان انگشت، چهره شناسی، کالبد شکافی، تشخیص هویت، علل و انگیزه جرم و … در حوزه کاری این علم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

انسان شناسی: عبارت از مطالعه نوع بشر از لحاظ نژادی، فرهنگی ، فزیکی و روانی در همه زمانها و مکانها می باشد. انسان شناسی طب عدلی: عبارت از به کار بردن دانش و مهارت های مربوط به علم انسان شناسی در چوکات قانون می باشد. اما استخوان شناسی ( اناتومی استخوان و زیست شناسی): عبارت از دانشی است که در شناسایی و علت مرگ بقایای استخوانی کمک کرده و آنرا با استفاده از روش باستان شناسی حصول می نماید.

باستان شناسی: عبارت از دانشی است که از طریق کشف، شناسایی و آزمایش بقایای مادی جوامع انسان های پیشین به معرفی فرهنگ و آداب انسانهای قدیم که در اعصار و ادوار مختلف تاریخ می زیسته اند، می پردازد.

باستان شناسی طب عدلی: علمی است که در تعیین و تشخیص محل، نحوۀ نبش و حفاری محل و ضبط بقایای موجود در آن محل پرداخته و آثار برجای مانده از اعصار و ادوار متخلف تاریخی را مورد آزمایش قرار داده و جویندگان این علم را با تاریخ و اوضاع و احوال انسانهای گذشته آشنا می سازد. این علم برای پیشبرد برنامه های کاری اش از دانش و مهارتهای کاوش ژئو فزیکی، عکاسی هوایی، عکاسی ستلایتی، نقشه برداری و حفاری بهره می جوید.

انسان شناسی طب عدلی پس از اجرای عملیه باستان شناسی طب عدلی به تفکیک استخوانها از حیث حیوان بودن و انسان بودن، تعیین جنسیت، تعیین تقریبی سن، تعیین تقریبی قد، شناسایی نژاد و قومیت، تشخیص آسیب های استخوانی، شناسایی علت و زمان مرگ و آمارگیری تعداد افراد و اشخاص مدفون در یک قبر پرداخته و آنها را مورد تحلیل و آزمایشات علمی قرار می دهد.

پولیس علمی ( کشف علمی جرایم) : پولیس علمی عبارت از دانش و مهارتهایی است که دستگاه قضایی را در رابطه به کشف و شناسایی جرایم کمک می نماید.

کاربرد پولیس علمی در کشف و تثبیت جرایم:

  1. تشخیص هویت افراد ( اعم از عادی، مجرمان و اجساد مجهول الهویه )
  2. بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم
  3. بررسی آزمایشگاهی دلایل و مدارک جرم
  4. آگاهی از شگرد کار و روشهای ارتکاب جرم
  5. شناخت علل و انگیزه های مجرمان در ارتکاب جرم
  6. تحلیل صحیح از چگونگی وقوع جرایم
  7. نحوه صحیح مصاحبه با متهمان، مظنونین و شاکی و بازجویی از آنها

تشخیص هویت افراد:

هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد یا یک شی از اشیاء دیگر می شود .

روشهای تشخیص هویت:

روشهای قدیمی :

شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی از اعضای بدن ـ داغ کردن یا علامتگذاری مجرمان با فلز گداخته ـ عبور دادن مجرمان از جلوی پلیس ، نگهبانان ، یا افراد با سابقه ـ پوشاندن لباس مخصوص ، خال کوبی، شناخت انگیزه های افراد .

تن پیمایی:‌ تشخیص هویت بر اساس توصیف و اندازه گیری قسمتهای از بدن .

چهره نگاری یا تصویر گویا: رنگ مو،‌ چشم و …

روشهای فعلی:

۱ ـ عکاسی

۲- چهره نگاری

۳- انگشت نگاری

شناسایی هویت اجساد مجهول الهویه:

اصولاً اجساد مجهول الهویه را می توان به روش های تشخیص هویت اشخاص زنده شناسایی کرد، در عین حال برای شناسایی اجساد روش های دیگری نیز وجود دارد که بنا بر وضعیت و حالت جسد متفاوتند .

  • اجسادی که از نظر فیزیکی و ظاهری سالم و اندام هایشان متلاشی نشده مانند اجساد تازه در گذشته یا اجسادی که درسردخانه در هوای مناسب نگه داری می شوند از روی مشخصات ظا هری و نشان دادن به افرادی که احتمالا قادر به شناسایی وی باشند. بررسی محتویات جیبها – مدارک و اشیاء همراه آنها از قبیل تذکره – دستبند ، پلاک و—– و همچنین انگشت نگاری و مطابقت با سوابق، کارت هویت و سایر اسناد ، عکسبرداری و ارائه به وابستگان افراد گم شده صورت می گیرد .
  • اجسادی که چهره اش به دلایل مختلف مانند سوختگی ها، تصادفات شدید، اصابت مرمی ثقیله، انفجار تخریب شده باشد، توسط انگشت نگاری قابل شناسایی نمی باشد در این حالت از مشخصات لباس، آثار روی بدن مثل خال کوبی، خال، جراحات و … می توان شناسایی کرد.
  • اجسادی که مدتها از مرگ آنها گذشته و غیر از استخوانها چیز دیگری بر جای نمانده باشد در این قبیل موارد کار تشخیص هویت مشکل تر است و در درجه ی اول باید مشخص شود که آیا استخوانهای مکشوفه مربوط به انسان است یا حیوان و پس از احراز تعلق انسان باید جنسیت، سن ، طول قد، زمان فوت، و در صورت امکان نژاد و علت مرگ مشخص شود معمولا وقتی اسکلت کامل باشد بررسی موارد فوق دقیقتر و سریعتر انجام می شود ولی در مواردی که فقط قسمتی از اسکلت در دسترس بوده یا استخوانهای مکشوفه مربوط به چند نفر باشد کار بررسی هویت مشکل تر است.

روش تشخیص استخوان حیوان از انسان:

۱-   روش مقایسه ای

۲-   روش اندازه گیری (ماکروسکپی)

۳-   روش بافت شناسایی (میکروسکپی)

۴-   روش سرو لژی (سرم پرسی پیتان)

تشخیص جنسیت از روی بقایای استخوا نی :

در حالاتیکه اسکلت به صورت کامل و لااقل استخوانهای لگن خاصره، جمجمه، بازو و ران در اختیار باشد تشخیص مذکر یا مونث بودن راحت تر است ولی از روی سایر استخوانها به تنهایی این تشخیص مشکل بوده و از قاطعیت کمتری برخورداراست در مجموع بهتر است در صدد چند ویژگی برای آن باشیم بطور کلی هیچ یک از دو جنس استخوانی ندارد که در دیگری نباشد حتی قبرغه های زن و مرد تفاوت زیادی ندارد.

تعیین سن از روی بقایای استخوانی:

از روی اندازه و میزان رشد و تقابل استخوان ها و نیز تغییر و تحولات نسوج استخوانی از قبیل نازک تر و پوک شدن استخوان ها در افراد مسن و بالاخره نوع تعداد دندان های روئیده شده یا در حال رویش یا ریخته شده ی شیری در جوانان و کودکان می توان به طور تقریب سن را تخمین زد .

به تجربه ثابت شده تخمین سن از روی استخوان های پیشین از دقت و صحت بیشتری برخوردار است به طور مثال اولین دندان ها در دندان های دائمی در شش سالگی و تا دوازده سالگی تعداد آنها به بیست و چهار عدد و تا شانزده سالگی به بیست و هشت عدد و بالاخره تا بیست و پنج سالگی تعداد آنها کامل و به سی و دو عدد می رسد .

تعیین قد اجساد از روی بقایای استخوانی:

از آنجا که بین طول قد اشخاص و طول استخوان های طویل آنها همانند استخوان های بازوان نسبت ثابتی برقرار است مثلا طول استخوان ران ۷/۲ طول بدن است بنابراین اگر طول استخوان طویل از یک انسان در اختیار باشد با اندازه گیری آن و استفاده از جداولی همچون جدول روله که طول قد افراد مذکر و مونث را نسبت به استخوان های طویل آنها قبلا بطور جداگانه محاسبه نموده است می توان طول قامت ساعد آن را تخمین زد و بهتر است برای اندازه گیری دقیق، چند استخوان مورد اندازه گیری قرار گیرد .

روش دیگر برای تشخیص هویت:

شناسایی اجساد مجهول الهویه از طریق مقایسه DNA جسد با DNA نگه داری شده و DNA جسد باDNA والدین صورت می گیرد.

رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی در ادامه افزود: منسوبین قوای مسلح پولیس بدلیل موجودیت گورهای دسته جمعی زیادی در کشور که هر ازگاهی در گوشه و کنار این مملکت کشف میگردد و هویت همه آنها نا معلوم می باشد، با مشکلات جدی مواجه هستند. تاجای که چندین گور دسته جمعی در چند ولایت کشور بدلیل عدم دانش مسلکی و عدم آگاهی مقامات محلی تخریب و بقایای اسکلیت انسان نیز نابود گردید. اگرچه تعداد این استخوانها توسط قضات محاکم افغانستان جهت تشخیص هویت و علل و انگیزه جرم به دیپارتمنت طب عدلی ارجاع گردید ولی بدلیل تخریب گورها و عدم رعایت اصول نبش قبرها، هویت آنها و علل و انگیزه جرم تثبیت نگردید.

این امر سبب شد که مسئولین و مقامات مراجع عدلی و قضایی و مدافعین حقوق بشر از مؤسسه بین المللی داکتران حقوق بشر درخواست نمایند؛ تا در افغانستان آمده و یک تیمی را در مورد چگونگی برخورد با گورهای دسته جمعی آموزش داده و تربیه نمایند. براساس این تقاضا، ترینران داکتران حقوق بشر تیمی را که شامل ۱۸ نفر و مرکب از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای مدنی بودند، آموزش داده که اکنون در قالب مؤسسه خدماتی علوم عدلی فعالیت می نمایند. این نهاد که با هدف آگاهی دهی عامه، شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی در کشور آغازی به فعالیت نموده است؛ با دانشها و مهارتهای که در زمینه انسان شناسی طب عدلی و مستندسازی علمی ( استخوان شناسی، عکاسی فنی، اسکیج برداری، جی پی اس، نبش مسلکی گورهای دسته جمعی و نحوه گزارش نویسی تخصصی ) بدست آورده اند، آماده خدمت به این کشور می باشند.

” بختیاری” در اخیر تصریح نمود که شما قوماندانان و افسران پولیس که در سراسر ولسوالیهای ولایات کشور مشغول وظیفه هستید، ممکن است با گورهای دسته جمعی مواجه شوید ولی با توجه به معلوماتی که بدست آوردید و مسئولیتهای قانونی و شرعی ای که به عهده دارید، تلاش کنید که با این گورهای برخورد قانونی نموده و از تخریب آن جلوگیری نمایید. حال آنکه، شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی تا چه اندازه ضروری به نظر میرسد و برخورد علمی با آنها تا چه حد مهم تلقی میشود، از طریق پریزنتیشن های که توسط استاد محمد اعظم ” عصمتی” و محمد جاوید ” علوی ” ارائه میگردد، مطلع خواهید شد.

pa4آقای عصمتی یکتن از اعضاء مؤسسه خدماتی علوم عدلی و استاد اکادمی پولیس ملی افغانستان، بحثی را تحت عنوان ” اهمیت برخورد علمی با گورهای دسته جمعی” مطرح نموده و به تفصیل بیان داشت: که برخورد علمی با گورهای دسته جمعی به اندازه مهم است که می تواند، بقایای اسکلیت انسان و شواهد و مدارک را از خطرهای احتمالی مصئون ساخته و کرامت انسانی استخوانهای انسان را نیز تأمین نماید. و از سوی دیگر تاریخ افغانستان نیز حفظ شده و از فرهنگ شایعات جلوگیری نموده و مانع بروز تنشها بین احزاب و گروه های دخیل درمنازعات گذشته افغانستان خواهد شد. در عین حال، دردها و رنج های دیرینه قربانیان جنگ را نیز التیام خواهد بخشید.

محمد جاوید ” علوی” یکتن دیگر از اعضای بورد رهبری مؤسسه خدماتی علوم عدلی، بحث دیگری را در مورد ” ضرورت شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی در کشور” طرح ریزی نموده و تصریح کرد: که با شناسایی و ثبت گورهای دسته جمعی، علی رغم اینکه به بازماندگان قربانیان امیده تازه بخشیده و اعتماد آنها را نسبت به دولت افزایش میدهد، آمار دقیق گورهای دسته جمعی در کشور مشخص شده و از تخریب های خود سرانه مصئون خواهند گشت.

pa5سر انجام ، این سمینار در ساعت ۱۲:۳۰ قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ به پایان رسیده و اشتراک کنندگان از اجرای این برنامه به گرمی استقبال نموده و تقاضا نمودند که اینگونه برنامه ها باید بطور دوامدار برای منسوبین قوای مسلح روی دست گرفته شود؛ تا همه افراد پولیس پیشرفت های جدید علمی و کاربردهای عملی آنها را در زمینه کشف جرایم و تشخیص هویت مجرمین درک کرده و آنرا مورد استفاده قرار داده و عدالت و حقوق بشر را در جامعه تأمین نمایند.

در اخیر، رهنمودهای که در زمنیه برخورد علمی و ضرورت شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی در کشور، توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی تهیه شده بود،‌به اشتراک کنندگان توزیع گردید. از سوی دیگر آنها خواهان ارایه بیشتر مواد آموزشی در زمینه علوم عدلی شدند؛ تا در رابطه به کشف علمی جرایم و جمع آوری معلومات و مستندسازی علمی معلومات بهتر و بیشتری را بدست آورند. در عین حال، از مؤسسه خدماتی علوم عدلی تقاضا نمودند؛ تا زمینه آموزش تخنیکهای مصاحبه با متهمین و مظنونین و متضررین و شاهدان را نیز برای منسوبین قوای مسلح پولیس در مرکز و ولایات کشور فراهم سازند.