شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

رونمایی کتاب «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب»

۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

کتاب «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه ها و فعالان جامعه مدنی و اصحاب رسانه طی یک محفل با شکوهی در کابل رونمایی شد. این کتاب که توسط استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نوشته شده بود، توسط کارشناسان فقه، حقوق و علم طب به تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ در سالون کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برنامه های این محفل توسط محترمه فرزانه اکبری رئیس جندر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان مورد اجرا و تسهیل گری واقع شد.
نخست شهربانو ابراهیمی رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان در رابطه به معاینه بکارت و پیامدهای آن در افغانستان، صحبت کرده، بیان داشت: قضایای که در دسترس ما قرار می گیرد نشان دهنده معاینه بکارت در افغانستان است که پیامدهای ناگواری بر صحت و روان زنان بدنبال داشته است. وی افزود: مطالعه کتاب حاضر، مطمئناً تأثیرات خوبی را در زندگی زنان بدنبال خواهد داشت.

پس از آن، داکتر عبدالقدیر قدیر رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، کتاب حاضر را از بعد علم طب به بررسی گرفته چنین بیان داشت: نویسنده این کتاب، برای بکارت یک تعریف دقیق و مناسبی انتخاب کرده  و پیچیدگی های آن را به صورت بسیار واضح تبیین کرده است. وی افزود: مطالعه کتاب حاضر به همگان کمک خواهد کرد که معاینه بکارت برای اثبات جرایم اخلاقی هیچگونه مفیدیت و مؤثریت ندارد.
سپس مولوی هوتک یکتن از عالمان دین و کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در امور دینی به بعد فقهی کتاب حاضر اشاره کرده چنین تصریح نمود: نویسنده کتاب نوشته که اکثر دختر خانم هایی که مورد معاینه بکارت قرار می گیرند کسانی هستند که در اثر خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری خانه را ترک کرده و دست به فرار می زنند در حالیکه فرار از منزل جرم نیست و از سوی دیگر این خانم ها در اصل قربانی خشونت هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند ولی بر عکس آنها توسط پولیس به اتهام جرایم اخلاقی گرفتار شده و برای اجرای معاینه بکارت به طب عدلی فرستاده می شوند. وی علاوه کرد: حتی اگر اینها مرتکب جرم زنا هم شده باشند، از نظر فقه اجرای معاینه بکارت جایز نیست. هوتک دلیل این مطلب را چنین بیان داشت: از آنجایی که این معاینه موجب اضرار فزیکی و روانی بریک زن می شود و از سوی دیگر باعث کشف عورت می گردد لهذا اجرای این معاینه از نظر اسلام جواز ندارد. از نظر اسلام کشف عورت در حالات ضروری اشکال ندارد ولی معاینه بکارت یک ضرورت نیست. در حالیکه خیلی راه های دیگری نیز برای کشف حقیقت وجود دارد.

دکتور غلام حیدر علامه مرستیال لوی سارنوالی و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی، کتاب حاضر را از بعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده چنین گفت: در حقوق جزا «اصل رعایت حقوق متضرر» وجود دارد. براساس این اصل باید حقوق متضرر از جرم مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: یکی از دلایل اجرای این معاینه ادعای تجاوز جنسی است. کسیکه مورد تجاوز قرار می گیرد یک قربانی است. قربانی تجاوز جنسی باید مورد حمایت های طبی، روانی و حقوقی قرار بگیرد نه اینکه بار دیگر او مورد معاینه بکارت قرار بگیرد و مجدداً قربانی شود. علامه در ادامه تصریح نمود: کتاب حاضر در شرایطی تهیه شده است که عده ای زیادی از خانم ها وقتیکه در دستگاه عدالت سپرده می شوند، برای بار دوم قربانی می گردند. مطالعه این کتاب می تواند اصل رعایت حقوق متضرر را به صورت بهتر برجسته سازد. وی در اخیر به این نکته اشاره کرد که بختیاری کسی نیست که از سر کوچه بلند شده و یک چیزی نوشته باشد، او خودش یک شخصیت علمی و یک پژوهشگر موفق است و در ضمن در یک خانواده مذهبی متولد و بزرگ شده است. پدر بختیاری پنج نسخه خطی قرآن کریم را با دست خط نوشته و بنیانگذار مرکز نگارش قرآن کریم در وزارت اطلاعات و فرهنگ است.

در اخیر محمد اشرف بختیاری نویسنده کتاب، ضمن سپاسگزاری از سخنرانان، اشتراک کنندگان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بابت فراهم آوری تسهیلات لازم جهت برگزاری این محفل رونمایی کتاب، مختصر اشاره ای به ابعاد علمی، حقوقی و فقهی کتاب نمود. وی اهداف خود را از نوشتن این کتاب چنین بیان داشت: من کتاب حاضر را با اهداف ذیل نوشته ام:

  • اولاً دولت مردان و مردم افغانستان بداننند که بکارت معیار سنجش برای عفت و پاکدامنی زنان نیست و همینطور نبود بکارت دلیلی بر آلوده بودن یک زن نیز نمی باشد.
  • دوماً مراجع کشفی، عدلی و قضایی کشور بدانند که معاینه بکارت برای اثبات جرایم اخلاقی نه تنها اساس علمی – طبی ندارد بلکه از نظر فزیکی و روانی برای زنان مضر و خطر آفرین است.
  • سوماً نمایندگان پارلمان باید در خصوص تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزا تلاش نمایند تا شرایط رضایت و حکم محکمه ذیصلاح را در رابطه به اجرای معاینه بکارت بردارند. زیرا معاینه ای که اساس علمی نداشته باشد، وضع شرایط برای آن بیهوده است.
  • چهارماً دوسیه های آن دسته از زنان باید مورد بازنگری قرار بگیرند که به اتهام جرایم اخلاقی گرفتار شده و مورد معاینه بکارت قرار گرفته اند. اگر دلایل دیگری به غیر از نتایج معاینه بکارت وجود نداشته باشد، باید آنها تبرئه شوند.
  • پنجم، در صورت تبرئه شدن یک تعداد از خانم ها، باید آنها مورد حمایت های طبی، روانی، حقوقی، مالی و حیثیتی قرار بگیرند. یعنی نه تنها که اعاده حیثیت شوند بلکه مورد جبران خسارت نیز قرار بگیرند.

 

در اخیر، محفل رونمایی با پرسش و پاسخ اشتراک کنندگان و سخنرانان، توزیع کتاب به اشتراک کنندگان و عصرانه مختصر به پایان رسید. کتاب هایی که باقیمانده بود به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محول شد تا به سایر دفاتر ساحوی و ولایتی خویش نیز ارسال بدارد.