شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

امضای تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و پوهنتون مریم

تفاهمنامه همکاری

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان (FSO) و پوهنتون مریم یک تفاهمنامه همکاری را به منظور تحقق اهداف ذیل به تاریخ ۲ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی امضاء کردند:

اهداف:‌

  • ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و محصلان پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون.
  • ایجاد میکانیزم مؤثر هماهنگی غرض تطبیق بهتر آموزش های علمی مسلکی.
  • ترویج و بومی ساختن فرهنگ استفاده از دانش و روش علوم عدلی در پوهنتون.
  • تسری فرهنگ استفاده از دانش و روش علوم عدلی از طریق پوهنتون ها به ادارات ذیربط دولتی.
  • ترویج روش های علمی- معیاری در ارگان های کشف،تحقیق، قضا و نهادهای تخصصی.
  • تقویت حاکمیت قانون ، تحکیم ارزش های مدنی و دموکراتیک در سیستم عدلی و قضایی کشور.
  • ایجاد میکانیزم های موثر حقیقت یابی و مستندسازی جهت برقراری نظم و تامین عدالت در کشور.

جلسه با قرائت چندی از آیات کلام الله مجید آغاز گردید. جلسه رسما با صحبت های جناب میرویس پشتون معاون علمی پوهنتون مریم آغاز گردیده و نامبرده  در مورد فعالیت ها و دست آوردهای پوهنتون مریم صحبت نمود. در رابطه امضای تفاهمنامه همکاری بین مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و پوهنتون مریم خرسندی نشان داد. ظرفیت سازی وتوامند سازی پولیس، سارنوال، طبیب عدلی، وکلای مدافع و قضات را امر مهم دانست در ادامه از جناب استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه علوم عدلی افغانستان دعوت به عمل آمد تا با صحبت های عالمانه خویش محفل را رنگین تر بسازد.

در ابتدا استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در مورد فعالیت های مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و تاریخچه ایجاد آن صحبت نموده و بعضی معاینات غیر علمی-معیاری مانند معاینات پرده دوشیزگی جهت تثبیت زنا در دختران با کره، معاینات معقدی به منظور تثبیت لواط، معاینات سپرم در عدم موجودیت دستگاه  دی ان ای برای تثبیت عمل زنا در خانم های عروسی شده و معاینات طبی عدلی  تثبیت سن را مورد نقد قرار داده و راهکارهای تازه تحقیقی در این موارد را هم بیان نمودند و دربارۀ مؤثریت همکاری های مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در برگزاری دروس عملی کلینیک علمی حقوقی مفصلا صحبت نمودند. در ختم محفل با امضای تفاهمنامه در حضور همه پایان یافته بعدا همکاران مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان از ساحات مختلف پوهنتون مریم دیدن به عمل آوردند.